BLOGS

Helping ignite the power of your people.

werkkostenregeling

Wat deed u op 15 september 2009?

Laten we eerlijk zijn. De 15e september 2009 is nou niet bepaald een datum die in ons collectieve geheugen staat gegrift. Het is gelukkig geen ‘nine-eleven’ of zo’n andere memorabele dag waarvan de meeste mensen nog precies kunnen zeggen waar ze waren en wat ze deden.

Sterker nog…. Ik  ben bang dat vele lezers van deze blog niet eens vermoeden hebben waarom ik wil weten wat zij zich van die dag herinneren. Maar als ik zeg dat die dag Prinsjesdag was zou er bij HR- en salarisspecialisten een lampje kunnen gaan branden. Zeker als we bedenken dat we het nu, 10 jaar later, nog steeds hebben over de gevolgen van een van de voorstellen die het toenmalige Kabinet deed.

Weet u het al? Precies. De Werkkostenregeling of wel de WKR.

Alles simpeler?

Dit voorstel zou de administratieve lasten flink verlagen en alles zou een stuk simpeler worden. Geen belastingvrije vergoedingen meer. En als je het niet bij de werknemer belast kun je als werkgever de heffing voor je rekening nemen. Waarbij je pas hoeft te betalen als je een vrije ruimte, die afhankelijk is van je loonsom, overschrijdt. Die heffing is dan wel meteen 80% van de overschrijding. Simpel toch? Nu 10 jaar later, en alles nog eens overziend, kunnen we stellen dat de beoogde doelen niet echt ( of echt niet) zijn gehaald.

Nog steeds staat de WKR met stip op nr. 1 als ik kijk naar welke vragen mij worden gesteld in mijn werk bij ADP en als ik spreek op seminars of congressen. Ook voor de komende Regionale Salarisdagen waar ik dit jaar als dagvoorzitter en spreker mag optreden staan de wijzigingen in de WKR weer op de agenda. En ik weet zeker dat niet alleen de wijzigingen maar zeker ook de WKR in zijn algemeenheid tot vragen zullen leiden.

Waarom nog steeds zoveel vragen?

Hoe kan het dat, 10 jaar na introductie van een wijziging, hierover nog steeds zo veel vragen zijn? Het is lastig om echt een vinger op de zere plek te leggen. Natuurlijk speelt mee dat de WKR weliswaar in werking trad per 2011, maar pas in 2015 voor elke werkgever verplicht werd. Uitstel leidt immers vaak tot afstel en veel ondernemers dachten dat dit met de WKR ook wel zou gebeuren. Ook is de WKR zelf op bepaalde punten niet geheel duidelijk. Wie van u kan mij uitleggen wanneer je nu wel of niet het gebruikelijkheidscriterium overschrijdt? De Hoge Raad heeft in juli 2019 een uitspraak gedaan maar de casus ook weer naar een ander Hof verwezen. Gelukkig heeft de Belastingdienst wel een praktische handreiking gedaan. Als u per werknemer per jaar niet meer dan € 2.400 ten laste van de vrije ruimte brengt, ziet de Belastingdienst dit als niet ongebruikelijk.

Concrete wijzigingen

Na een uitgebreide evaluatie met een even uitgebreid rapport staan er nu voor 2020 concrete wijzigingen op de WKR-agenda. De vrije ruimte over de eerste € 400.000 wordt verruimd naar 1,7%. Daarboven blijft de vrije ruimte 1,2%. Zeker goed voor een aantal branches is dat een vergoeding voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gericht wordt vrijgesteld. Ook mag het afrekenen pas in het tweede tijdvak van het jaar. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk hoe vorm wordt gegeven aan een eerdere toezegging dat werkgevers eindheffingsloon niet meer specifiek aan hoeven te wijzen.

Duidelijk?

Betekenen deze maatregelen nu dat werkgevers de WKR meer gaan omarmen en het opeens helemaal duidelijk is? Ik denk het niet. Ik weet dus over 10 jaar wat ik in het najaar van 2019 deed. Over de WKR vertellen. Ik verheug me er nu al op!

Tags:werkkostenregelingwkr