BLOGS

Helping ignite the power of your people.

dik van leeuwerden

Overheid wordt steeds voortvarender

Heel even moest ik vrijdag 29 juni toch even op de kalender kijken. Ja, 29 juni 2018, het stond er echt. Ik kreeg ineens een déjà vu naar eind augustus 2004. Toen werd opeens, op een vrijdagmiddag, de populaire pc-privé regeling per direct afgeschaft. Nu maakte minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat de ministerraad had ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans. Vooruitlopend op deze wet besloot Koolmees alvast tot maatregelen met betrekking tot de sectorindeling. Ook direct ingaand per 17.00 uur die dag. Directe aanleiding: de ‘toenemende uitvoeringsproblematiek’ bij de Belastingdienst. Direct gevolg: bedrijven kunnen niet meer met terugwerkende kracht in een sector met een lagere premie worden ingedeeld. Wél mag de Belastingdienst een naheffing gaan sturen.

Shoppen voor voordelige premie

De sectorindeling is verouderd en geen weerspiegeling meer van de huidige economie. Het is steeds moeilijker om werkzaamheden toe te wijzen aan een bepaalde sector. Werkgevers maken daarvan gebruik en ‘shoppen’ in de sectoren om een zo laag mogelijke sectorpremie te hoeven afdragen. Dat zorgt er voor dat de sectorindeling in de categorie ‘hoofdpijndossier’ van de Belastingdienst valt.

De problematiek is duidelijk. Maar geldt dat ook voor deze aanpak? Gaan we nu, als we de handhaving van de Wet niet meer kunnen borgen, vooruitlopend op een wetsvoorstel dat nog niet eens is ingediend bij de Tweede Kamer maar direct maatregelen nemen? Dat is wel heel voortvarend!

Fataal voor rechtsgevoel?

 Hierbij kun je je ook nog eens de vraag stellen of het juridisch houdbaar is nu art. 97 van de WFSV geen delegatiebepaling kent. Een van de maatregelen is dat werkgevers niet meer met terugwerkende kracht kunnen vragen om een indeling in een sector met een lagere premie. Dat kan alleen nog maar voor toekomstige tijdvakken. Maar, zegt minister Koolmees: als blijkt dat er te weinig sectorpremie is betaald, dan kan dit wel door de Belastingdienst worden nageheven. Dat de WFSV daar bepaalde eisen aan stelt zal in het kader van de brief niet relevant genoeg zijn. Maar wat doet dit met het rechtsgevoel van werkgevers?

Even terug naar de voortvarendheid. Die zagen we recent ook bij de voorgenomen wijzigingen in de 30% regeling. Nog voor er een letter wettekst bij de Tweede Kamer is ingediend stuurt de Belastingdienst al een brief naar zowel werkgevers als werknemers. Hierin wordt dan wel netjes gemeld dat een en ander natuurlijk nog wel door het Parlement moet worden behandeld.

Hogere vrije ruimte?

Bij die wijzigingen over de 30% regeling moest ik ook opeens denken aan de brief over de evaluatie van de WKR. Meer gerichte vrijstellingen zouden leiden tot een lagere vrije ruimte. Maar nu een zo belangrijke gerichte vrijstelling wordt beperkt, leidt dat dan tot een hogere vrije ruimte? U kunt uw antwoorden onder deze blog kwijt.

Terug naar de voortvarendheid van de overheid. Ik blijf het hoe dan ook het curieus vinden dat er al vanuit de overheid wordt gecommuniceerd over wetswijzigingen die nog niet eens zijn ingediend.

Tags:dik van leeuwerdenwabwet arbeidsmarkt in balans sectorindelingpremieterugwerkende kracht