BLOGS

Helping ignite the power of your people.

Het inleveren van pensioen was bedoeld als steun voor betere bedrijfsresultaten

Veel middelloonpensioenen kennen een vorm van indexatie. Een goede indexatie is van groot belang om een pensioen te krijgen dat een beetje in de buurt ligt van de beroemde ‘70% van het laatstverdiende loon’. In veel gevallen stelt de indexatie helaas niet veel voor. Extra aandacht van de werknemersvertegenwoordiging is zeker nodig!

Onder andere door overheidsmaatregelen zijn de pensioenen de afgelopen jaren fors versoberd. Zeker als de bedrijfsresultaten het toelaten, zou extra aandacht voor indexaties gebruikt kunnen worden om weer wat opgelopen pensioenachterstand in te halen. Het inleveren van pensioen was immers bedoeld als steun voor betere bedrijfsresultaten.

Indexatie

Het toekennen van indexaties van de pensioenen moet er toe leiden dat de inflatie wordt bijgehouden. Indexaties kunnen gelden voor opgebouwde pensioenen, ingegane pensioenen (partnerpensioen en ouderdomspensioen) en voor het pensioen dat je hebt opgebouwd nadat je van baan wisselt. Waar het om gaat is dat het pensioen niet wordt uitgehold door inflatie. Deze is de afgelopen jaren historisch laag geweest, maar over de afgelopen 40 jaar was de inflatie toch 4%.

Toeslagen (on) voorwaardelijk?

De indexatie kan op twee manieren worden vastgesteld: 

  • De werkgever stort jaarlijks een bedrag om de koopkrachtachteruitgang aan te passen (gebaseerd op bijvoorbeeld de loonindex van het bedrijf of de Consumenten Prijs Index (CPI); ·
  • De pensioenuitvoerder geeft een winstdeling die gebruikt wordt om de indexaties jaarlijks in te kopen.

Deze tweede, veelvoorkomende vorm, kent wel wat aandachtspunten.

Voorwaardelijke winstdeling op basis van winstdeling

Pensioenuitvoerders die winstdeling geven, gebruiken voor de vaststelling van de hoogte daarvan in de regel de rente die ‘boven de voor de bepaling van de hoogte van de premie al ingerekende rente (de rekenrente)’ van toepassing is. De uitkomst van deze ingewikkelde berekening leverde de afgelopen jaren een negatief resultaat op. Er valt dus niets te indexeren. Terwijl er wel inflatie is geweest.

Ook bepalen een aantal verzekeringsmaatschappijen dat de winstdeling beëindigd wordt als het contract afloopt. Dit betekent dat (ook al wordt voor de toekomst in het nieuwe contract wel weer indexatie afgesproken) dat de al opgebouwde pensioenen blijven zoals ze zijn. Er komt niets meer bij. Nooit meer. Je gaat dus jaarlijks op achteruit!

Scheelt de helft…

Het verschil tussen goede/echte indexatie en standaard indexaties op basis van voorwaardelijkheid en winstdeling, kan de helft van in het uiteindelijke pensioen uitmaken. Dus geen pensioen dat in de buurt ligt van 70% maar eerder de helft hiervan! En of dit nou bijdraagt tot gelukkiger werknemers (voor zover zij niet ook aandeelhouder zijn)? Zij hebben in ieder geval recht op realistische informatie.

Door kennis over dit onderwerp te delen, kunnen meer mensen hiervan profiteren. Om deze reden organiseert stichting Pensioenopleiding en advisering de opleiding  speciaal voor ondernemingsraadsleden.

Voor vragen of opmerkingen, bel of mail met Gerard van der Toolen: info@pensioen-or.nl of 06 - 55 18 16 15

Tags:indexatiemiddelloonwinstdelingverzekeraars