BLOGS

Helping ignite the power of your people.

11/04/2018

De afgelopen jaren is automatisering op het werk steeds actueler geworden en heeft de technologie een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het is niet meer denkbeeldig dat kunstmatige intelligentie, bots en drones ook op de werkplek een rol gaan spelen. Daarom is het voor werkgevers heel belangrijk dat zij zich gaan verdiepen in de gevolgen van deze veranderingen voor banen en talent. En natuurlijk ook hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden.

De toekomst is dichtbij

Om erachter te komen hoe werknemers denken over deze toekomstige vormen van automatisering, zijn we voor The Workforce View in Europe 2018 dieper in dit onderwerp gedoken. We ontdekten dat bijna een derde (28%) van de Europese beroepsbevolking bang is dat hun werk in de toekomst wordt geautomatiseerd. Van hen denkt 15% dat dit binnen vijf jaar zal gebeuren en meer dan een kwart (28%) schat in dat dit binnen circa tien jaar het geval is.

HR moet zich gaan voorbereiden op een wereld waarin binnen afzienbare tijd een aanzienlijk deel van de taken niet langer door mensen wordt uitgevoerd. Kunnen deze werknemers elders andere taken vervullen? Welke vaardigheden moeten mensen ontwikkelen en wat zijn de talenten die je dan nodig hebt?

Vijf actiepunten voor HR

In The Workforce View 2018 zegt meer dan een derde van de respondenten (37%) dat hun organisatie al bezig is met bij- en omscholing van hun personeel, maar geeft bijna de helft (48%) aan dat dit nog niet gebeurt.

Hoe kan HR ervoor zorgen dat hun organisatie klaar is voor wat er gaat komen? Vijf belangrijke actiepunten:

  • Technologische kennis bijspijkeren: HR-professionals hoeven een systeem niet zelf te kunnen bouwen, maar het wordt wel steeds belangrijker dat ze weten welke tools er binnen hun sector grote veranderingen teweeg kunnen brengen. Ze moeten zich inlezen in hoe technologie werkt, welke mogelijkheden die biedt en daarover kunnen communiceren met naaste collega's en andere medewerkers.
  • Een centrale rol opeisen in de discussie: Op directieniveau wordt nu al gesproken over deze vraagstukken en HR moet daarin een centrale positie opeisen. Automatisering vormt een grote uitdaging binnen het verandermanagement. Wil HR hierin succesvol opereren, dan moet dit proces van begin af aan zorgvuldig worden georganiseerd.
  • Open en transparant communiceren: Werknemers voelen zich onzeker over de toekomst, en daarom is een goede interne communicatie belangrijker dan ooit. Het personeel moet goed op de hoogte worden gehouden van alle toekomstplannen van de organisatie, om vervelende verrassingen te voorkomen.
  • In fases implementeren: Veel rapporten over automatisering schetsen een extreem beeld, maar in werkelijkheid zal dit proces geleidelijk verlopen. Begin dus klein met nieuwe technologieën en werk stap voor stap, zodat het personeel eraan kan wennen.
  • Personeel bijscholen en omscholen: De inzet van kunstmatige intelligentie en robotica betekent niet automatisch dat er minder mensen nodig zijn, maar het valt wel te verwachten dat mensen andere vaardigheden nodig hebben. In sommige gevallen zullen werknemers meer technologische kennis moeten hebben, maar anderen zullen vooral hun sociale vaardigheden verder moeten ontwikkelen. Probeer nu al met deze veranderingen rekening te houden en zorg ervoor dat  personeel zich op de juiste manier ontwikkelt.

Automatisering gebeurt nu en zal zich de komende jaren alleen maar sneller ontwikkelen. Zorg er dus voor dat uw organisatie en mensen het tempo bij kunnen houden.

Tags:automatiseringwerkwerkgelegenheidtechnologieactiepunten hr