BLOGS

Helping ignite the power of your people.

pensioen

Nabestaandenpensioen

op basis van

middelloon of eindloon?

Bij beschikbare premieregeling

Het pensioen dat wordt uitgekeerd aan de partner van een overleden medewerker kan op verschillende manieren worden verzekerd. Of je hiervoor het beste eindloon of middelloon als basis kunt kiezen, hangt van diverse factoren af. Maar over het algemeen kan gesteld worden dat een partnerpensioen op basis van eindloon wel de voorkeur verdient. Het voordeel gaat na enkele jaren dienstverband of na waardeoverdracht ontstaan.

Verschillen in beeld:

  • Percentage per dienstjaar: middelloon 1,313% en eindloon 1,16% per dienstjaar;
  • Franchise (2018) middelloon € 13.334,00 en eindloon € 15.099,00 of € 13.334,00 (*zie voorbeelden);
  • Bij partnerpensioen op basis van middelloon mag je jaarlijks meer opbouwen dan bij eindloon.

Voorbeeld 1) middelloon:

Salaris € 43.334,00
Werknemer treedt in dienst op 1 januari 2018 en is 38 jaar
Partnerpensioen is: € 43.334,00 -/- franchise € 13.334,00 en pensioengrondslag is € 30.000,00
Berekening: € 30.000,00 * 1,313% * 30 (dienstjaren) = € 11.817,00

Voorbeeld 2) eindloonpensioen:

Salaris € 43.334,00
Werknemer treedt in dienst op 1 januari 2018 en is 38 jaar
Partnerpensioen: € 43.334,00 -/- 15.099,00 is pensioengrondslag € 28.235,00
Berekening: € 28.235,00*1,16%*30= 8.752,80

Het verschil bij indiensttreding is voor een nieuwe werknemer ruim € 3.000,00 in de min. Het partnerpensioen volgens de middelloonregeling is voor een nieuwe medewerker dus beter.

Salarisverhogingen tellen mee

Maar wat gebeurt er bij salarisverhogingen? Deze tellen bij eindloon mee over de verstreken diensttijd en dit kan een behoorlijk verschil opleveren.
Als een werknemer bij voorbeeld jaarlijks 2% meer salarisverhoging krijgt dan dat de franchise stijgt, dan ontstaat een heel ander beeld. Dit komt omdat de salarisverhogingen over alle dienstjaren meetellen. Na een jaar of tien is er bij de gekozen uitgangspunten een omslag als de ‘middelloonfranchise’ wordt gehanteerd. Bij de ‘eindloonfranchise’ is dit na 11 jaar.

Diensttijd op basis van alle dienstjaren?

Wij zien nogal eens voorstellen van verzekeraars waarbij de middelloonregeling wordt omgezet in een beschikbare premieregeling en het nabestaandenpensioen op basis van eindloon wordt verzekerd. Het is dan van belang dat alle dienstjaren worden meegenomen en niet alleen de diensttijd die is doorgebracht vanaf de ingangsdatum van de nieuwe pensioenregeling. Ook bij een opgebouwd partnerpensioen bestaat deze mogelijkheid en dit kan berekend worden door het partnerpensioen toe te zeggen over alle dienstjaren en hiervan af te trekken het al opgebouwde partnerpensioen. Dit gaat nogal eens fout.

Indexatie ingegaan partnerpensioen

De indexatie van een ingegaan partnerpensioen is logisch, immers er is ook inflatie. Stel je hebt een partner van 40 jaar dan moet deze gemiddeld nog 45 jaar met hetzelfde inkomen doen. De inflatie was de afgelopen 10 jaar historisch laag maar toch 1,7% maar de afgelopen 40 jaar ca 4%.

Franchise gebaseerd op middelloon of eindloon?

In het besluit van 8 december 2017 heeft de staatsecretaris de mogelijkheid gegeven om als franchise bij een partnerpensioen gebaseerd op eindloon gebruik te maken van de gunstige franchise die mag worden gebruikt voor middelloon (zie 8.7).

De pensioenregeling moet dan wel aan alle gestelde eisen voldoen en onder 10.3 is onder aangegeven dat in de bepaling van de hoogte van het partnerpensioen geen knip mag zijn toegepast. De optie vervalt dan en dus moet van de hogere ‘eindloonfranchise’ worden uitgegaan.

Door kennis te delen, kan iedereen er beter door worden. Om deze reden organiseert stichting Pensioenopleiding en advisering de opleiding Opleiding OR en Pensioen speciaal voor ondernemingsraadsleden.

Tags:pensioenmiddellooneindloonnabestaandenpensioen