Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

BLOGS

Helping ignite the power of your people.

avg

No author.

 
 

Ik ben een beetje verbaasd. Verbaasd over de stemming die er in Nederland lijkt te zijn om de handhaving op de nieuwe Europese privacywetgeving GDPR/AVG voorlopig maar uit te stellen. Hier en daar hoor ik zelfs een pleidooi om deze regels maar helemaal niet in te voeren.

 

Dat laatste kan dus in ieder geval niet. De Verordening is er en ook wij in Nederland zijn er vanaf 25 mei 2018 aan gebonden. Dat weten we al twee jaar! Gelukkig zijn de meeste bedrijven volop bezig met de voorbereidingen om eind mei alles op de rails te hebben.

 

Overvallen door GDPR?

Daarom ben ik dan ook verbaasd over de berichtgeving waarbij het lijkt dat Nederland min of meer overvallen wordt door nieuwe wetgeving. Natuurlijk snap ik dat er voor met name wat kleinere bedrijven en organisaties veel te regelen valt.

Kijkend naar het vakgebied van de HR- en salarisprofessional is het vooral zo dat de uitgebreidere informatie- en documentatieplicht veel aandacht vraagt. U moet bijvoorbeeld bij een nieuwe medewerker niet alleen de persoonsgegevens vastleggen, een kopie identiteitsbewijs maken en bij uw administratie bewaren, maar ook vooraf de medewerker(s) informeren over een hele rij zaken.

 

Waarom vastleggen en hoe lang bewaren?

Bijvoorbeeld op basis van welke grondslag u hun gegevens vastlegt, hoe lang u deze zaken gaat bewaren, met wie u deze gegevens deelt en tot w ie uw medewerkers zich kunnen wenden als zij vragen hebben of het om een of andere reden niet eens zijn met uw verwerking van hun persoonsgegevens. Best een hele riedel…

Maar om de handhaving dan maar uit te stellen omdat veel bedrijven er nog niet klaar voor zijn, zoals VNO/NCW en MKB Nederland eind januari voorstelden vind ik wel iets te ver gaan. Het neigt ernaar dat je uitstelgedrag beloont. Dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn.

Maar vooral denk ik dat het ten koste gaat van de geloofwaardigheid. De geloofwaardigheid van de Overheid die wetgeving uitvaardigt en dan zegt niet te handhaven. Maar ook de geloofwaardigheid van professionals die binnen hun organisaties duidelijk hebben willen maken toch echt aandacht aan deze nieuwe regelgeving te schenken.

 

Uitstelgedrag uitlokken?

De HR- en salarisprofessionals hebben de laatste jaren al moeten vertellen dat Uniformering loonbegrip en de WKR toch nog een jaartje werden uitgesteld. Om over het debacle van de DBA en mogelijke opvolger maar te zwijgen. En ook de eerste uitbetaling van het Lage Inkomensvoordeel (LIV) dreigt vertraging op te lopen. We lopen het risico dat bij al onze boodschappen wordt gezegd “a-joh, dat wordt toch weer uitgesteld”. Het lokt dus ook uitstelgedrag uit.

Let op! Ik pleit dus niet voor een heksenjacht vanaf 25 mei 2018 en vind ook dat er bij onderzoeken door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) genuanceerd en zorgvuldig moet worden gewerkt. Want tegelijkertijd kun je je afvragen welke informatie bedrijven en organisaties tot op dit moment vanuit de Overheid hebben ontvangen. Ok, eind januari is de AP een campagne gestart.

 

Waar bleef de overheid eigenlijk?

Maar had de Overheid in zijn algemeenheid, in aanloop naar 25 mei, dan ook niet iets eerder van zich moeten laten horen? Wellicht is de vraag stellen deze meteen ook beantwoorden.

Zo bezien ben ik het dus wel eens met VNO/NCW en MKB Nederland. Meer voorlichting, maar dan wel vooral vooraf.