BLOGS

Helping ignite the power of your people.

hr

15/02/2018

Productiviteitsgroei laag in eurozone

Europese overheden en organisaties breken zich al jaren het hoofd over productiviteit, omdat hun economische output vs. de input achterblijft bij de rest van de wereld. In de eurozone ligt de productiviteitsgroei momenteel op nog geen 0,5% (vergeleken met 2% in 1995). Dat is aanzienlijk lager dan in de VS en andere moderne economieën.

The Workforce View 2018

Mensen staan centraal in dit productiviteitsvraagstuk en daarom hebben we Europese werknemers voor The Workforce View in Europe 2018 gevraagd hoe zij tegen hun eigen productiviteit op het werk aankijken. Uit de resultaten blijkt dat veel werknemers hiermee worstelen: een vijfde zegt slechts 'af en toe' hun maximale productiviteit te halen en tien procent geeft aan 'zelden of nooit' op hun productiefst te zijn.

Wat vooral opmerkelijk is aan deze resultaten zijn de redenen die mensen hiervoor aanvoeren. Belangrijke factoren die worden genoemd zijn slecht management, inefficiënte systemen en processen en trage, inefficiënte technologie. De invloed van social media en smartphones wordt daarentegen maar door een klein aantal respondenten als reden opgegeven.

5 tips voor hogere productiviteit

Wat kunnen werkgevers doen aan deze productiviteitsremmende factoren? - 5 Tips: 

  1. Focus op vaardigheden: Werknemers zijn natuurlijk productiever naarmate hun vaardigheden beter aansluiten op hun functie. Dat vereist een strategische aanpak van talentmanagement zodat mensen optimaal kunnen worden ingezet. Werknemers moeten regelmatig worden bijgeschoold om eventuele hiaten op te vullen.
  2. Investeer in managers: Lijnmanagers spelen een cruciale rol in het optimaal benutten van hun personeel, want zij moeten de mensen aansturen en motiveren, rekening houdend met de doelen van de organisatie. Om ervoor te zorgen dat ze deze rol goed kunnen vervullen.moeten organisaties hun managers op de juiste manier selecteren, ontwikkelen en ondersteunen
  3. Geef werknemers autonomie: Uit onderzoek is gebleken dat werknemers die meer autonomie hebben in hun werk en meer invloed op hoe, wanneer en waar ze hun werk doen, tevredener en productiever zijn. Werkgevers kunnen hierop inspelen door de juiste balans te vinden tussen het bieden van structuur en vrijheid in hoe zij hun werk indelen.
  4. Gebruik de juiste tools: Technologie kan de productiviteit vergroten, maar ook belemmeren. Daarom is het cruciaal dat de gebruikte tools aansluiten op het werk en regelmatig worden geüpdatet. Productiviteit gaat over slimmer werken, niet harder, dus als trage, achterhaalde technologie de voortgang in de weg zit, is het misschien tijd voor een upgrade.
  5. HR-ondersteuning: HR-teams spelen een belangrijke rol in het ondersteunen van de leidinggevenden en managers die het beste uit hun werknemers willen halen. Zo kan HR bemiddelen bij conflicten en ondersteuning bieden bij het toepassen van ingewikkelde arbeidswetgeving, wat hun anders veel tijd kost.

Er is helaas geen eenvoudige oplossing voor het productiviteitsvraagstuk, omdat er zo veel verschillende aspecten aan zitten. Dit probleem vraagt dan ook een zeer genuanceerde aanpak. Maar meer inzicht krijgen in het standpunt van werknemers en de veranderingen die voor hen echt het verschil maken, is alvast een goed begin.

Tags:hrhogere productiviteit5 tips