vrije dag

Vrije dagen voor het goede doel - Haal er meer uit!

 

Met het nieuwe jaar al even op weg is dit een mooi moment om te vragen hoe het zit met jouw goede voornemens. Nog steeds gestopt met roken en januari alcoholvrij afgesloten? Braaf drie keer per week naar de sportschool geweest en je niet bezondigd aan de vette hap? Of komen er al barstjes in jouw zelf opgelegde pogingen tot een beter dan wel meer verantwoorder leven?

 

Goed doen voelt goed

Wanhoop niet, er is een simpele mogelijkheid om je alsnog goed te voelen én goed te doen. Zonder faalkans en zelfs een heel jaar lang! Dat kan, gewoon door één of meer van je vrije dagen weg te geven aan een goed doel.

Moeilijk? Welnee. Bij steeds meer werkgevers bestaat namelijk de mogelijkheid om via je HR- systeem aan te geven dat je één of meer vakantiedagen wil doneren. Jouw bedrijf berekent dan de waarde en zorgt ervoor dat het geld bij het goede doel komt. Let op: het moeten dan wel bovenwettelijke vakantiedagen zijn, want de wet gaat er vanuit dat je je wettelijke vakantiedagen (meestal 4 keer het aantal uren dat je per week werkt) gewoon nodig hebt om gezond je werk te kunnen doen.

 

Onderdeel van MVO

Ben je HR-professional, dan snijdt voor jou het mes aan twee kanten: je kunt op deze manier niet alleen gemakkelijk zelf bijdragen, maar ook de medewerkers van je bedrijf stimuleren om dit te doen. Dat draagt niet alleen bij aan het wegwerken van het eventuele stuwmeer aan vrije dagen waarmee veel organisaties te maken hebben, maar zeker ook aan je employer branding. Mensen werken graag bij een maatschappelijk betrokken bedrijf, zo blijkt uit onderzoek.

Bij mijn eigen ADP is de regeling ‘Doneer een dag’ een belangrijk onderdeel van ons MVO-beleid. Om versnippering te voorkomen en betrokkenheid te vergroten kozen we ervoor om één goed doel een aantal jaren achtereen te ondersteunen en gaven we mensen ook een beslissende rol bij de keuze van dat goede doel.

 

De ADP’ers kozen voor VOKK en doneren enthousiast. Voorbeeld: na een oproep aan het einde van het jaar vlak voor de feestdagen werden zomaar 27,5 dagen weggeschonken.

In de ADP-systemen is het verwerken van de administratieve rompslomp rond het wegschenken van dagen grotendeels automatisch geregeld. Ben je klant? Kijk dan op ons klantenportal hoe je deze mogelijkheid in jouw HR-systeem kunt activeren.

En nee, we brengen daarvoor geen kosten in rekening. Dat is dan onze bijdrage aan jouw initiatief om met je bedrijf een goed doel te steunen.

 

Haal er meer uit - 6 tips

Tot slot nog wat tips om alles uit deze regeling te halen:

  1. Zorg voor een goede introductie van de regeling bij je mensen en voorzie ze van een duidelijke handleiding.
  2. Vraag managers aandacht te besteden aan de regeling in team- en voortgangsgesprekken.
  3. Stuur je mensen regelmatig (automatisch) overzichten van de dagen die ze nog niet hebben opgenomen of vrij gepland.
  4. Herinner je mensen op de juiste momenten aan de mogelijkheid om een dag weg te geven: rond het moment dat mensen vakanties plannen en dagen aanvragen; voorafgaand aan de maand dat in jouw organisatie vakantiedagen dreigen te vervallen; bij het naderen van de feestdagen, enzovoorts.
  5. Communiceer regelmatig de (tussen)stand van het aantal gedoneerde dagen en hun waarde.
  6. Onderzoek de mogelijkheid om als bedrijf de bijdrage van de individuele medewerker te verhogen met een extra bijdrage (bedrag afronden naar boven, verdubbelen boven een bepaalde grens, enzovoorts).

Vergeet natuurlijk niet om zelf ook een dag te doneren. Die van mij gaat ook dit jaar naar VOKK!