Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

BLOGS

Helping ignite the power of your people.

13/12/2017

 
 

Je kent het vast wel. Je brengt een boodschap over en de ontvanger reageert meteen met ‘ja, maar…'. Irritant maar soms ook wel begrijpelijk. Vooral als de boodschap betekent dat de betrokkene direct aan het werk gezet wordt en/of te maken krijgt met hogere kosten.

 

Tijdens de recente ADP Check-up seminars kreeg ik regelmatig deze feedback. Gek genoeg snapte ik het dit keer wel. Ik kreeg zelfs steeds meer begrip voor de opmerkingen en de weerstand. 

 

Aanpassing WML

Wat is er aan de hand? De Wet minimumloon en vakantiebijslag (WML) wordt per 2018 aangepast. Ook over overwerkloon en meerwerk moet de werknemer tenminste het minimumloon ontvangen. Werkt een werknemer geen 173,33 uur maar 193,33 uur in een maand, dan moet over het totaal aantal uren van 193,33 ten minste het minimumloon worden betaald wat bij dat aantal uren hoort.

In feite een soort van invulling van een minimumloon per uur. Hoewel we het niet zo mogen noemen. Onder de WML tot en met 2017 kennen dit nog niet. We kennen juridisch alleen een minimumloon per maand, per week en per dag.

 

Veel voor weinig

Ja, maar… je zou denken dat het vanzelfsprekend is: als je voor ‘gewoon’ werk verplicht bent het minimumloon te betalen, dat dit dan ook geldt voor overwerk of voor de extra uren van een parttimer.

Maar soms staan vanzelfsprekende zaken niet in de wet. En omdat arbeid duur is, zijn er dan altijd werkgevers die - om welke reden dan ook - de mogelijkheid aangrijpen om kosten te besparen. Hun werknemers krijgen het minimumloon per maand maar werken daarvoor structureel (veel) meer dan de overeengekomen arbeidsduur. Aanpassing klinkt dus logisch en niets tegen in te brengen zou je zeggen. Uitbuiten van werknemers moeten we bestrijden. 

 

Dan ook vakantiegeld

Ja, maar... dat is ook niet de reden van de weerstand en ophef tijdens de presentaties. Het gaat namelijk verder! De huidige WML bepaalt dat overwerkloon niet tot het minimumloon behoort.

Nu juridisch wordt geregeld dat je over overwerkloon altijd het minimumloon moet betalen, vervalt deze uitzondering per 2018. En daar zit nu net de kneep. Want nu overwerkloon niet meer is uitgezonderd van het loonbegrip in de WML, gaat dit overwerkloon ook tot de grondslag voor vakantietoeslag behoren.

De WML schrijft namelijk voor dat u tenminste 8% vakantietoeslag over het loon moet betalen. En dat loon is vanaf 2018 dus inclusief overwerkloon. Daar mag alleen bij cao van worden afgeweken. 

 

Waar staat dat dan?

Ja, maar… ‘Waar staat dat dan?’, vroegen veel seminardeelnemers. Dat is het vervelende: het staat nergens expliciet. Het is afgeleid van de letterlijke wettekst. Bij een toelichting op een andere wetswijziging is het ministerie van SZW er in de Tweede Kamer wel op ingegaan. En die tekst laat geen reden tot twijfel (1). Dit heeft dus gevolgen voor alle werknemers en werkgevers, ook als er meer dan het minimumloon wordt betaald!

 

Toeslag over alle uren

Want nee, je zit als werkgever niet automatisch goed met de aanname dat dit bij jouw organisatie niet geldt omdat je een hoger uurloon voor overwerk betaalt. En daardoor automatisch boven het minimumloon uitkomt.

De nieuwe situatie heeft in ieder geval gevolgen voor alle organisaties die niet gebonden zijn aan een cao en die niet in hun personeelsreglement of arbeidsovereenkomsten hebben opgenomen dat in hun overwerktarief de vakantietoeslag is meegenomen. Snel nakijken dus, die cao of dat personeelshandboek. 

En niks ‘ja maar….. ‘. Dat helpt in dit geval echt niet. Gewoon doen! 

 

  1. Dit wordt bevestigd door de Regering in de Nota n.a.v. het Verslag op Verzamelwet SZW (kamerstukken 34766 nr. 8 van 4 oktober 2017) 
    Dit betekent dat de werkgever in beginsel na 1 januari 2018 gehouden is om over (minimum)loon (dus ook overwerk) de wettelijke minimumvakantiebijslag te betalen. Wel kan onder omstandigheden van de bepalingen van de wettelijke minimumvakantiebijslag worden afgeweken. Zo kan in de cao worden afgesproken dat er geen recht is op vakantiebijslag of een lager bedrag. In de cao kunnen derhalve afwijkende afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld dat er geen of minder recht is op vakantiebijslag over overwerkvergoeding, mits deze voldoen aan de grenzen die in artikel 16 van de WML zijn opgenomen. Zo moet op grond van dat artikel de som van loon en vakantiebijslag wel ten minste 108% van het minimumloon zijn. Dit betekent dat een werknemer op minimumloonniveau in ieder geval recht heeft op een vakantiebijslag van 8% van zijn loon (inclusief overwerk). Indien een werkgever niet gebonden is aan een cao, dient hij vakantiebijslag over de overwerkvergoeding te betalen en kan hij derhalve niet gebruik maken van de mogelijke afwijking bij cao.