Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

beleggen

Doorbeleggen na de pensioendatum – welke varianten zijn mogelijk?

No author.

 

Pensioenregelingen op basis van beschikbare premie kennen de mogelijkheid om na de pensioendatum door te beleggen. In dit blog aandacht voor deze optie, die door de lage rentestand en de toegenomen levensduur steeds actueler wordt. Ken je bijvoorbeeld de 50/50-variant? Wat moeten de deelnemers – jouw medewerkers – hiervan weten en hebben ze een keuze?

 

De pensioenpremie die de medewerker bij een beschikbare premieregeling jaarlijks krijgt dan wel betaalt, wordt belegd volgens het principe van de life cycle. De werknemer kan bij de meeste pensioenuitvoerders voor respectievelijk een meer offensieve, defensieve of neutrale variant kiezen. De beleggingen in de life cycle worden afgestemd op de toekomstige duur. Hoe ouder je wordt, des te minder beleggingsrisico er wordt genomen.

 

Langere termijn

De life cycle was altijd afgestemd op de pensioendatum van de werknemer. Vanwege de lage rentestand en het feit dat na de pensioeningangsdatum er gemiddeld nog een lange periode te gaan is - actuarieel nog zo’n 20 jaar - heeft de overheid toegestaan dat ook na de pensioendatum belegd mag worden volgens het life cycle-principe.

In de praktijk betekent dit dus dat de beleggingen niet meer afgestemd hoeven worden op de pensioendatum van 68 jaar, maar dat er bij de beleggingen rekening mag worden gehouden met een toekomstige duur tot 85 jaar. Dat geldt voor de periode dat er alleen gespaard wordt, maar ook als het pensioen al is ingegaan.

Met een langere beleggingstermijn werkt het life cycle-model logischer dan bij de oude variant, waarbij gemikt werd op de pensioendatum. Overigens houden deelnemers de mogelijkheid om op de gewenste pensioeningangsdatum toch te kiezen voor een vaste uitkering.

 

Voorbeelden beleggen na pensioendatum

 • Traditionele life cycle tot pensioendatum:
  Een deelnemer heeft een pensioenkapitaal van € 200.000,00 en de pensioenuitvoerder gaat er vanuit dat er nog 20 jaar moet worden uitgekeerd. De pensioenuitvoerder kan dus 20 jaar een uitkering doen van €10.000,00.

  Omdat de uitkering gegarandeerd wordt en het pensioenkapitaal niet ineens wordt uitgekeerd zal de pensioenuitvoerder ook nog rendement maken op het niet uitgekeerde kapitaal (na 1 jaar is er nog € 200.000,00 -/- € 10.000,00 belegd). Maar omdat de rente nu zo laag is levert dit zo goed als niets extra op.
   
 • Doorbelegvariant: 
  Al tijdens de opbouwfase wordt risicovoller belegd omdat de toekomstige duur niet loopt tot 68 jaar maar tot 85 jaar. Dit betekent een kans op meer maar ook op een lager pensioenkapitaal. Als de werknemer ervoor kiest om de doorbeleg- life cycle ook na pensionering door te laten lopen, zal de pensioenuitvoerder het volgende gaan uitkeren:
  • Het pensioenkapitaal bedraagt weer € 200.000,00 en de pensioenuitvoerder gaat er nog steeds vanuit dat er gemiddeld 20 jaar wordt uitgeleerd.
  • In het eerste jaar wordt daarom € 10.000 uitgekeerd. In tegenstelling tot de traditionele life cycle blijft het niet uitgekeerde pensioenkapitaal belegd en kan dus nog wat rendement maken. De uitkering zal van jaar tot jaar (afhankelijk van het behaalde rendement op het niet uitgekeerde bedrag) hoger of lager zijn dan € 10.000,00.
 

50/50 variant

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een gedeelte van het pensioenkapitaal op de pensioendatum te gebruiken voor een vaste uitkering en met het resterende gedeelte door te beleggen. Bij voorbeeld 50%/50%.

Tot op heden bieden lang niet alle 16 pensioenuitvoerders die beschikbare premieregelingen aanbieden deze mogelijkheid. Wil je je mensen wel deze mogelijkheden aanbieden, dan verdient het aanbeveling om bij de selectie van een (nieuwe) pensioenuitvoerder rekening te worden met het voorhanden zijn van de optie ‘levenslange life cycle’ in het pakket van de aanbieder.

In de portal van de verzekeraar kun je meer informatie krijgen over de mogelijkheid van doorbeleggen na de pensioendatum. Enkele pensioenuitvoerders bieden de doorbelegvariant alleen aan vanaf de pensioeningangsdatum. Dan is er onvoldoende rekening gehouden met de beleggingsduur in de laatste jaren van pensioenopbouw en hiermee een beperkte variant.

Vraag je pensioenadviseur of pensioenuitvoerder hierover!