BLOGS

Helping ignite the power of your people.

23/08/2017

Privégebruik leasefiets?

Stelt u leasefietsen ter beschikking van uw werknemers? Nee? Dat verbaast me niets. Want als je dat fiscaal juist wilt doen dan moet je rekening houden met de waarde van het privégebruik van de werknemer.

Ga er maar aan staan, want het vaststellen van de bijtelling en het bijhouden van het aantal al dan niet zakelijk gefietste kilometers… het is nogal een gedoe. Toch lopen er volgens Friesland Lease op dit moment 10.000 leasecontracten voor fietsen. Heel wat meer dan ik dacht. Maar volgens de BOVAG, en geef ze eens ongelijk, veel te weinig. Er zijn immers miljoenen fietsen in ons land en hun rol in het woon/werkverkeer mag best gestimuleerd worden.

Fiscale barrières fiets van de zaak

De fiets biedt daarvoor immers interessante mogelijkheden. Zeker met een elektrische fiets leg je gemakkelijk en vrij snel grotere afstanden af. De fiets wordt daardoor niet alleen een alternatief voor openbaar vervoer of auto binnen de stad, maar zeker ook voor langere forensafstanden. Dat ontlast de drukke wegen in de Randstad en is goed voor het milieu. De BOVAG springt daar natuurlijk bovenop en pleit voor het afschaffen van de huidige ‘fiscale barrières’. 

Zelf trappen

Die barrières zijn er zeker omdat domweg wettelijk niet precies geregeld is hoe met een ter beschikking gestelde fiets om te gaan. Al snel zal worden geconcludeerd dat de factuurwaarde van de ter beschikking gestelde fiets eenmalig tot het loon moet worden gerekend. Geen juiste redenering, want je moet uitgaan van de werkelijke waarde van het privégebruik. Bij een leaseauto koopt de gebruiker het privégebruik met een vast bedrag af.

Bij de fiets zou je privé-kilometers precies moeten bijhouden en daarvan de onderhoudskosten en stroom (elektrische fiets) moeten aftrekken. Het bedrag dat onderaan de streep overblijft, moeten werkgevers bij het belastbare salaris optellen. Maar hoe bijvoorbeeld te handelen als de fiets uitsluitend voor woon-werkverkeer en dus niet voor privé wordt gebruikt. Op een ‘verklaring geen privégebruik fiets’ zitten werkgevers en Belastingdienst niet te wachten, schat ik in.

Verder blijf ik het vreemd vinden dat je ook bij een ter beschikking gestelde fiets geacht wordt vervoerd te worden door de werkgever. Je moet nota bene zelf trappen. Maar door die bepaling is het ook niet mogelijk een vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer te geven. 

Dure fiets?

Zoals de situatie nu is, zou ik al snel adviseren om werknemers indien mogelijk via de werkkostenregeling een (elektrische) fiets te vergoeden of te verstrekken. Veel makkelijker te regelen, zonder complexe voorwaarden én zonder bijtelling voor de fietser. Een beperking is wel dat er niet meer dan 1,2 procent van de totale loonsom belastingvrij aan ‘leuke dingen voor je mensen’ besteed mag worden. Kom je daarboven, dan geldt een loonheffing van 80 procent en worden het inderdaad dure fietsen.

Iets waar de BOVAG en fietsminnend Nederland al ruimere tijd bezwaar tegen maken. Zit wellicht daar een achterliggende motivering achter het huidige media offensief? Maar omdat in de praktijk veel ondernemingen hun vrije ruimte niet compleet benutten, is de fiets via de werkkostenregeling in even zoveel gevallen een alternatief. 

MVO-fiets

Toch te weinig vrije ruimte? Wellicht is het mogelijk om met de Belastingdienst tot een praktische afspraak te komen v.w.b. de waarde van de ter beschikking gestelde fiets.

Lukt dat niet, bedenk dan dat uw bijdrage aan schoon woon/werkverkeer én de gezondheid van uw medewerker ook een mooie en voor de hand liggende invulling kan zijn van het maatschappelijk ondernemen dat wij allen zo belangrijk zeggen te vinden.

Bepaal – als het even kan - gewoon zelf wat de fiets van de zaak u waard is!

Duurzame inzetbaarheid

Het belang van duurzaam inzetbare medewerkers - voor de organisatie, voor de medewerker zelf maar ook voor het draagvlak van de sociale zekerheid in onze samenleving - behoeft in de publicatie "Duurzame Inzetbaarheid" weinig toelichting. Maar de uitvoering kan weerbarstiger zijn en de druk op HR is hoog.

Tags:fiets van de zaakleasefietsprivebijtellingelektrische fietsebikewkrwerkkostenregeling