Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

pensioen

Kan HR pensioen managen?

15/07/2018

 

Niemand voelt zich eigenaar van het pensioenvraagstuk

Een coproductie van Edwin van de Plasse en Eric Bergamin

Wie zich afvraagt of HR pensioen kan managen, moet daarvoor een goede reden hebben. Wordt er soms aan getwijfeld of HR pensioen kan managen? Of is het zo dat er sprake is van nieuwe uitdagingen die het stellen van deze vraag legitimeren? In ieder geval kunnen we vaststellen dat er sprake is van veel dynamiek aan het pensioenfront.

 

Zo staat ons pensioenstelsel op het punt om ingrijpend te veranderen. Een gegeven hierbij is de ouder wordende beroepsbevolking, die langer zal moeten doorwerken. De grote uitdaging is  dan om dit succesvol, vitaal en met plezier te blijven doen. 

 

Voldoende draagvlak?

Als pensioenjurist ben ik vaak betrokken bij het aanpassen van pensioenregelingen. Pensioenregelingen worden steeds belangrijker in het kader van bovengenoemde ontwikkelingen. Tegelijk wordt pensioen onbetaalbaar door de lage rente. Het blijkt in de praktijk vaak lastig om tijdig alle stakeholders te overtuigen van de noodzaak van verandering. Tegelijk kan die verandering alleen maar slagen als er draagvlak is.

Regelmatig vraag ik mij hierbij af of dingen niet efficiënter kunnen. De afstemming met de OR en de bonden, maar ook tussen HR, Finance en Legal, is bijvoorbeeld vaak een sluitstuk in een dergelijk proces. Ook een visie ontbreekt vaak, niet alleen ten aanzien van pensioen, maar meer en breder ten aanzien van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Daarbij komt nog dat veelal niemand zich ‘eigenaar’ en verantwoordelijk voelt voor het pensioenvraagstuk binnen een onderneming. Met als gevolg dat pensioen als een ‘hete aardappel’ heen en weer wordt geschoven.

 

Driehoek van aanpak

Ook op uitvoerend niveau wordt er steeds meer van HR gevraagd in relatie tot pensioen, dit komt tot uiting in de begeleiding van medewerkers bij life events die te maken hebben met pensioen.

 • Het opschuiven van de pensioenleeftijd en fiscale wijzigingen zoals netto pensioen
 • Doorbeleggen na de pensioendatum
 • Deeltijdpensioen
 • De keuze voor hoog/laag pensioen
 • De inkoop van garantiepensioen tijdens de opbouw van een beschikbare premieregeling

Dit alles stelt hoge eisen aan HR op zowel strategisch, tactisch als uitvoerend niveau. Het managen hiervan vereist overzicht en regie.

 
Wij hanteren onze Driehoek van aanpak en bieden handvatten.
 

Mits er eerst goed wordt nagedacht over de ’richting’ en de procesinrichting is het antwoord op de vraag ‘Kan HR pensioen managen?’ wat ons betreft een volmondig ja.

 

Zo (her) pakt u de regie:

Vragen die kunnen worden gesteld om de regie te (her)pakken zijn:

 • Wat wil uw organisatie door en voor de medewerkers zijn, wat is het DNA; welke steekwoorden passen hierbij, bijvoorbeeld: ‘zorgen voor’, keuzevrijheid, flexibel, eenvoud, helder, transparant, efficiënt; gedeelde verantwoordelijkheid?
 • Op welke wijze vertaalt dit DNA zich in uw employee benefits?
 • Kiest u voor een integrale benadering (360°) van pensioen en de overige employee benefits?
 • Wilt u dit onder een overkoepelend ‘duurzaam meedoen’ beleid laten vallen?
 • Welke randvoorwaarden geven de kaders aan, bijvoorbeeld: CAO, budget, historie?
 • Waar wordt dit DNA en het hiervan afgeleide beleid vastgelegd?
 • Hoe wilt u de organisatie inrichten om dit beleid professioneel te kunnen uitvoeren?
 • Wie helpen bij het creëren van draagvlak? Welke ambassadeurs kunnen worden ingezet?

360scope is gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemingen bij dit proces.