BLOGS

Helping ignite the power of your people.

De ADP Payroll Academy gaat weer van start!  Op 28 februari en 9 maart a.s. zijn de eerste studiebijeenkomsten. Met dit programma voor Continue Professionele Educatie (CPE) worden de deelnemers op de hoogte gebracht van laatste wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving voor de salarisadministratie en andere belangrijke ontwikkelingen in het salarisvakgebied.  Belangrijk onderdeel van de Academy is de kennisuitwisseling met andere ervaren salarisadministrateurs.

"Misschien dat we ook daarom nogal wat ‘vaste klanten' hebben die al jaren meedoen," vertelt Mirjam Hoekstra van het ADP Opleidingscentrum, de initiatiefnemer van de Payroll Academy. "Maar de belangrijkste motivatie is natuurlijk om de salariskennis altijd up-to-date te houden."

 

Kritische vragen

Dik van Leeuwerden, expert wet- en regelgeving van ADP, is de vaste docent van de Academy Hij doet het graag: "Je werkt altijd in een prettige sfeer maar met kritische vragen. Voor mij zijn de bijeenkomsten van de Academy dé gelegenheid om een onderwerp eens helemaal uit te diepen. Natuurlijk is het ook goed om te horen welke vragen er leven bij onze klanten."

Bij iedere studiebijeenkomst worden in circa een half uur de laatste actualiteiten behandeld. Dik van Leeuwerden: "Daarnaast zijn er altijd een of twee hoofdonderwerpen die uitgebreid besproken worden. De deelnemers geven suggesties die we meestal wel kunnen volgen. Deelnemers gaan ook aan de slag met casusposities en leren zo ook van elkaar. Natuurlijk wordt het geen examen. Een goede sfeer vinden we ook altijd belangrijk. Daarom kiezen we ook voor een locatie waar lunch en overige faciliteiten goed geregeld zijn."

Doorgroeien

De Academy werkt met kleine groepen waardoor persoonlijke aandacht en interactie mogelijk is. “Maar we kunnen nog doorgroeien in aantal deelnemers”, vertelt Mirjam. “Die kunnen dan deelnemen aan vier studiebijeenkomsten, een vakopleiding en het seminar Check-Up voor de Salarisadministratie. “

Onderdeel Inhoud PE-punten
CPE
Studiebijeenkomsten
Deze sessies zijn praktijkmiddagen van 4 uur met maximaal 25 deelnemers waarin een aantal actuele onderwerpen uit- en toegelicht zullen worden aan de hand van praktijksituaties 40
per stuk
Check-Up seminar Tijdens dit seminar gaan we uitgebreid in op de komende veranderingen op uw vakgebied. U krijgt persoonlijke aandacht door de beperkte groepsgrootte! Duur 1 dag. 45
ADP vakkennis Middels de ADP.nl/kennis blijft u op de hoogte van al het nieuws op het gebied van salarisadministratie. Daarnaast ontvangt u gratis een abonnement op onze kennisuitgave Kerngegevens voor de salarisadministratie t.w.v. € 6,99 20
Handboek Loonheffingen Als deelnemer van de Payroll Academy ontvangt u een exemplaar van het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst t.w.v.€ 27,50.  
 • De Payroll Academy bestaat uit vier studiebijeenkomsten én aan het eind van het jaar aan het seminar Check Up voor de Salarisadministratie. U betaalt dan slechts € 1.225,00. Dit betekent dus een korting van maar liefst € 239,00 op de reguliere prijs van een Check-up seminar.
  • U kunt ook kiezen voor drie studiebijeenkomsten en een seminar Check Up voor de Salarisadministratie aan het eind van het jaar of voor alleen de vier studiestudiebijeenkomsten voor € 1.015,00.
  • Wilt u de studiebijeenkomsten los afnemen, dan kosten deze
   € 395,00 per bijeenkomst

*Al onze prijzen zijn exclusief BTW.

In studiebijeenkomst 1 besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Actualiteiten:
  • Aanpassing minimumloon
  • Aanpassing Arbo wetgeving
  • Stand van zaken m.b.t. de WAS
 • Uw vragen
 • Hoe om te gaan met het vergoeden van kosten? 

Andere onderwerpen die in 2017 aan de orde zullen komen:

 1. Pensioenen
 2. Werknemersverzekeringen
 3. IKB (Individueel Keuze Budget) & LBB (Loop Baan Budget)
 4. Uitruil (reiskosten/vakbond/fitness) etc.; omgaan met uitruil
 5. Regresrecht
 6. Berekenen transitievergoeding
 7. Wet huis voor klokkenluiders
 8. Omgaan met privacy van uw werknemers
  - Bij ziekte
  - Gebruik BSN-nummer
  - Anoniem solliciteren
  - Wet datalekken

Heeft u interesse in deelname aan de Payroll Academy of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het ADP Opleidingscentrum via mail nl-opleidingscentrum@adp.com  of telefoon 010-459 8605

 

Tags:opleidingscentrumcpenirpaADP Payroll AcademyContinue Professionele EducatieCPEPE-punten