BLOGS

Helping ignite the power of your people.

Ik hoor het voortdurend: bij organisaties draait het steeds meer om data en inzicht. Hoe meer gegevens, hoe meer je weet. Maar is dat wel zo? Tot een paar jaar geleden zag je vaak dat organisaties weliswaar over heel veel gegevens beschikten, maar dat ze daar maar heel beperkt mee aan de slag gingen. Zeker voor HR-afdelingen is dit lange tijd het geval geweest. Vaak werd er met maar één cijferoverzicht - de excel met FTE’s gewerkt. Deze informatie is nu toch echt onvoldoende om als HR-professional het verschil voor je organisatie te kunnen maken.

Aansturen van talentmanagement

Uiteraard is het mooi dat je al die rapportages, al dan niet in excel, kunt verkrijgen uit je systemen. Inmiddels weet iedere HR-professional – geholpen door steeds gebruiksvriendelijker systemen - met enige moeite wel zinvolle rapportages en onderbouwde planningen te produceren. Ook blijkt uit onderzoek dat het besef dat er meer kan en zou moeten, zeker toeneemt. Tijd dus voor de volgende stap. En dat is volgens mij het gebruiken van al die waardevolle werknemergegevens voor het onderbouwen en aansturen van talentmanagement.

Basis voor betere prestaties

ADP laat als marktleider in internationale HR-dienstverlening zien dat het bereid is om deze nieuwe stap te zetten met de overname van The Marcus Buckingham Company (TMBC). TMBC is een innovatief bedrijf dat data en research omzet in een aanpak die managers helpt de betrokkenheid en de prestaties van hun team te versterken. Uniek is dat managers inzicht krijgen in de sterke punten van hun mensen en ze op basis daarvan beter kunnen begeleiden én inzetten. TMBC weet door jarenlang onderzoek namelijk precies welke factoren bepalend zijn om een team goed te laten presteren. 

Barometer van de economie

ADP onderkent duidelijk het belang van Big Data voor talentontwikkeling. Dat wordt nog eens duidelijk aangetoond door het feit dat Marcus Buckingham, oprichter van TMBC plaatsneemt in de ADP-directie en medeverantwoordelijk wordt voor het ADP Research Institute.  

Het ADP Research Institute is overigens al langere tijd met Big Data aan de slag. In samenwerking met Moody’s publiceert ADP immers al sinds 2006 iedere maand de banencijfers in de USA. Basis hiervoor is de – uiteraard volledig geanonimiseerde - data die de salarisverwerking van onze klanten oplevert. Het ADP National Employment Report geldt inmiddels als ‘barometer voor de economie’ en heeft ook een Nederlands zusje: ADP Nederland Werkgelegenheidsrapport. De beurs wacht er iedere maand met spanning op. Een mooi voorbeeld van de steeds belangwekkender rol die data in onze samenleving kan spelen.

Met de nadrukkelijke investering die ADP nu doet in HR-kennis wordt de stap van data naar talentmanagement gemaakt. Ik verwacht dan ook in de nabije toekomst nog veel meer interessant nieuws - voor zowel de HR-professional als de ondernemer - te kunnen melden. 

Tags:big datarapporterentalentbanencijfer