BLOGS

Helping ignite the power of your people.

Wat zie je daarvan terug op je salarisstrook?

Zo rond 24 januari krijgen miljoenen Nederlanders de eerste salarisstrook van 2017, ook jouw medewerkers. Grote kans dat daarop een iets hoger netto bedrag staat. Het gaat dan om bescheiden bedragen: van 3 euro voor modaal tot 15 euro voor een minimumloner. 

Die positieve ontwikkeling geldt trouwens niet voor veel werknemers bij overheidsbedrijven. Ambtenaren ontvangen per januari 2017 minder netto salaris op hun bankrekening: vanaf een modaal inkomen daalt hun nettoloon.

Feiten en achtergronden

Ook werknemers waarvan de premie voor de ziektekostenverzekering direct wordt ingehouden op het loon, zien waarschijnlijk toch een lager bedrag onder aan de loonstrook staan dan in december 2016. De stijging van de ziektekostenpremie is dan hoger dan die van het salaris. Feiten over de nieuwe loonstrook en de achtergrond vind je op ADP.nl /eerste-loonstrook/

Jouw loonstrook

Een duidelijke uitleg  - en als het goed is een antwoord op vele vragen van jouw medewerkers – is opgenomen in onze publicatie Jouw Loonstrook.

Naar aanleiding van een voorbeeldloonstrook worden alle afkortingen toegelicht en wordt de opbouw van de specificatie uitgelegd. Via een overzicht van de inhoudingen  (loonheffingen en premies voor werknemersverzekeringen, de zorgverzekeringswet en vaak ook de pensioenpremie) komen tussendoor heel wat wetten en regels aan de orde.

Allemaal informatie die nodig is om te laten zien hoe het verschil tussen het brutobedrag  - het salaris wat je hebt afgesproken - en de netto uitkering – het geld dat op de bankrekening(en) wordt gestort -  tot stand komt. 

Via intranet

Alles bij elkaar een handig document om, bijvoorbeeld via het intranet van jouw organisatie, je medewerkers over hun nieuwe salarisbedrag en hun nieuwe salarisstrook te informeren! 

Tags:salarisstrookloonstrookhoger netto bedraguitleg2017