Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

BLOGS

Helping ignite the power of your people.

 
 

Dat klinkt raar, toch?

Je wordt voor een nadeel gecompenseerd maar je moet het zelf betalen. Toch werkt het zo voor werkgevers bij de verlaging van de leeftijdsgrens voor het minimumloon van 23 naar 21 jaar. Dat kost je als werkgever natuurlijk meer geld.

 

Maar gelukkig, die extra loonkosten krijgt de baas automatisch weer terug via het Minimum jeugdloon voordeel en het Lage inkomens voordeel. Waar dat dan van betaald wordt? Heel eenvoudig, door de werkgevers zelf. Zij gaan meer Aof-premie betalen, structureel 100 miljoen.

Dat is in ieder geval wat de regering voorstelt in de eerste nota van wijziging op de Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen. We noemen dit gemakshalve maar de wijziging ‘Verlaging leeftijd minimumloon’.

 

Gefaseerd naar 21 jaar

Wat is er aan de hand? De regering wil uiteindelijk dat een werknemer met 21 jaar al recht heeft op een volledig minimumloon. De eerste stap moet per 1 juli 2017 worden genomen. Dan hebben werknemers van 22 jaar recht op een volledig minimumloon. Nu is dat nog 85%.

Werknemers van 21 jaar krijgen vanaf 1 juli 2017 recht op 85% van het minimumloon; nu hebben ze nog recht op 72,5%. Ook voor werknemers van 20,19 en 18 jaar stijgt het minimumloon per 1 juli 2017. Zij gaan respectievelijk 70%, 55% en 47,5% van het minimumloon verdienen.

In de memorie van toelichting staat verder:
Tenzij er sprake is van aanzienlijke negatieve effecten op de werkgelegenheid van jongeren, vindt twee jaar na de eerste stap automatisch de tweede stap plaats. De tweede stap betreft een verdere verlaging van de leeftijd naar 21 jaar waarop recht bestaat op het volwassen minimumloon, en een verdere aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon vanaf 18 jaar.

Loopt alles volgens de planning en zonder negatieve effecten op de werkgelegenheid voor jongeren, dan ontvangt een 21-jarige per 1 juli 2019 een volwaardig minimumloon.

 

Automatisch jeugdloon voordeel

Ik hoor u denken ‘maar dan stijgen mijn loonkosten toch flink’? Dat klopt. En daar heeft de regering een mooie oplossing voor. U krijgt analoog aan het Lage inkomensvoordeel (LIV) vanaf 2018 een tegemoetkoming in de vorm van een ‘Minimum jeugdloon voordeel’. Uw voordeel wordt berekend vanuit de Polisadministratie.

U heeft geen verzoek te doen. Gaat helemaal vanzelf. Voor 2018 wordt de tegemoetkoming vermenigvuldigd met 1,5. Dit om het tweede halfjaar 2017 te compenseren. De tegemoetkoming voor een 21-jarige wordt in 2018 € 0,85 per uur met een maximum bedrag van € 1.768 per jaar. Voor 22- jarigen heeft u door de gelijkstelling naar 100% van het minimumloon al recht op het normale LIV.

 

Sigaar uit eigen doos!

Mooie regeling toch? Maar hoe en door wie gaat dat dan betaald worden? Ook daar heeft de regering een slimme oplossing voor. U gaat het namelijk zelf betalen!

In de memorie van toelichting staat: "De Aof-premie over 2018 wordt hiervoor met €45 miljoen extra verhoogd; in totaal met €145 miljoen. Structureel wordt de Aof-premie met €100 miljoen verhoogd."

Dus nog even samenvattend: U wordt gecompenseerd maar om die compensatie te ontvangen moeten alle werkgevers gezamenlijk structureel 100 miljoen extra Aof-premie betalen. En in 2018 nog eens 45 miljoen extra.

Politiek is en blijft ondoorgrondelijk en de enige zekerheid is dat je je kunt blijven verbazen. Maar aangezien ik dit half november schrijf en de kruitdampen uit de VS net zijn opgetrokken, verbaas ik mij nergens meer over.