Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

BLOGS

Helping ignite the power of your people.

6/10/2016

 
 

Waar mensen werken komt verzuim voor. Verzuim zou, zo is op dit moment de opvatting in Nederland, voor een groot deel afhankelijk zijn van de keuze die de werknemer maakt. Blijf ik ziek thuis of ga ik werken? Die keuze kan weleens verkeerd uitpakken, ook of misschien wel juist in organisaties waar met zelfsturende teams wordt gewerkt.

 

Want daar dreigt levensgroot het gevaar dat de betrokkenheid van medewerkers bij hun werk de grens van hun eigen welzijn overschrijdt. Is zo’n stugge doorwerker dan ook nog in z’n eentje resultaatverantwoordelijk en is er geen team dat hem terugfluit, dan ligt het gevaar van langdurig verzuim levensgroot op de loer!  

 

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Dat zou zelfs een groeiend probleem kunnen zin, want steeds meer organisaties maken de ontwikkeling door naar zelfsturing, zelforganisatie, eigen regie, resultaatsafspraken als onderdelen van modern werkgeverschap.

Deze manier van organiseren legt een hoop verantwoordelijkheid bij de medewerker zelf. Het lijkt voor buitenstaanders allemaal vrijheid-blijheid aangezien medewerkers in staat worden gesteld om op basis van hun eigen kennis en kunde invulling te geven aan hun functie.

Daarnaast kunnen zij vaak hun werk en privé nog beter op elkaar afstemmen. E-mail wegwerken in het midden van de nacht bijvoorbeeld, omdat overdag de zorg voor de kinderen centraal stond.

Medewerkers staat het (mits het werk het toelaat) vrij om de werkdag te beginnen waar en wanneer men maar wilt. Heerlijk natuurlijk als je terugdenkt aan de warme zomerdagen die achter ons liggen.

 

Maar het werk moet af….

Ikzelf geniet ook van deze vrijheden. Helaas, de keerzijde van deze vrijheden, namelijk de resultaatverantwoordelijkheid, ervaar ik ook. Enkele weken geleden ben ik begonnen met hardlopen, mijn conditie liet het zeker toe maar mijn rug een stuk minder.

De rugklachten bleven aanhouden ondanks dat ik zelf wat oefeningen ben gaan doen. Tijd om echt even naar de dokter of huisarts te gaan gunde ik mezelf niet: het werk immers moest af. De klachten duren nu al meer dan vier weken en als het tegenzit (en dat overkomt genoeg mensen) val ik voor langere tijd uit.

Dan rijst de vraag of het nu wel zo verstandig om uw medewerkers zoveel eigen regie te geven? Zelfsturing geeft veel mogelijkheden. Zorg er echter voor dat uw mensen niet stuurloos raken. Dat hoeft niet altijd door het aanstellen van een manager of het inbouwen van extra controles.

Een gerichte training om NEE te leren zeggen, bijsturing door een gespecialiseerde (externe) coach maar ook optimaal gebruik van samenwerkingstool… allemaal zaken die uw medewerkers helpen hun werk goed te doen én zich fit en gezond te voelen. Iets wat overigens ook geldt voor organisaties waar nog in traditioneel geleide teams gewerkt wordt.

 

Aandachtspunten zelfsturing

  • Geef mensen wel ruimte om ziek te kunnen zijn. Zelfsturing is geen wonderpil, mensen blijven mensen en stress of verzuim zullen blijven bestaan,
  • Zorg ervoor dat de resultaatafspraken niet op één persoon drukken maar op een team dat samen de verantwoordelijkheid kan dragen.

Door een goede afstemming in zowel de werk- als privéagenda is het me gelukt om begeleiding te krijgen bij een fysiotherapeut.

Ik kan met een goed gevoel mijn eigen regie weer voeren.