Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

goede doel

Meer dan het Goede Doel

 

Zegt CSR je iets? Of Employability? Of Diversity?Laten we het eens vertalen naar het Nederlands. CSR staat voor Corporate Social Responsibility, te vertalen als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

 

Employability betekent inzetbaarheid, in Nederland vaak duurzame inzetbaarheid genoemd. Diversity staat voor diversiteit, in geslacht, in nationaliteit, in geloof en in seksuele voorkeur. In de praktijk worden CSR en MVO vaak gezien als de initiatieven die een bedrijf ontplooit voor het Goede Doel.Binnen ADP hanteren we een door ADP Corporate geïnitieerd MVO-beleid dat bestaat uit vier pijlers:

  1. Employability
  2. Ethics & Compliance
  3. Environmental Sustainability
  4. Associate & Community Engagement

Uit medewerkerbetrokkenheidonderzoek bleek dat de medewerkers van ADP Nederland weinig hoorden en zagen van dit MVO-beleid. Vandaar dat per februari 2016 een lokale CSR-president is verkozen die als taak heeft het MVO-beleid van ADP Nederland op de kaart te zetten.

 

CSR-kernteam

Aan mij de eer om die mooie rol te vervullen. Als eerste ging ik op zoek naar mensen voor het CSR-kernteam. Het werk op de uiteenlopende afdelingen van ADP kan heel erg verschillen. Bovendien kunnen mensen op drie lokaties - Capelle a/d IJssel, Rotterdam of Amsterdam - werken. Diversiteit in het team was wat mij betreft een must, zowel qua lokaties, afdelingen als geslacht.

Vervolgens zijn we gaan onderzoeken wat er onder de pijlers wordt verstaan en wat er al gedaan wordt op MVO-vlak. Gelukkig blijkt dat veel meer te zijn dan intern en extern zichtbaar is. Hieruit volgt meteen een doelstelling om de zichtbaarheid van de activiteiten en initiatieven te vergroten.

 

Meer dan het goede doel

Wanneer we praten over MVO blijkt bij veel mensen nog de beeldvorming te bestaan dat het dan gaat over ‘iets doen voor het goede doel’. MVO gaat echter veel verder en de helderheid die ADP heeft geschapen door middel van de vier bovengenoemde pijlers helpt daarbij.

De pijler die bij ADP zeer zichtbaar is maar vaak niet wordt ervaren als MVO, is Ethics & Compliance. Omdat ADP met gevoelige klantinformatie werkt, is dit onderdeel zeer goed ingericht. Medewerkers worden regelmatig herinnerd aan de ADP waarde ‘Integrity is everything’. Trainingen op gebied van Compliancy en Anti-Bribery zijn verplicht en worden regelmatig herhaald. Iedere medewerker wordt gehouden aan een gedragscode (Code of Conduct).

Op welke manier draagt deze pijler bij aan Maatschappelijk Verantwoord ondernemen? Een voorbeeld is dat door de maatregelen die ADP heeft genomen en de trainingen die medewerkers volgen dat het witwassen van geld via ADP wordt voorkomen. Op deze manier draagt ADP ook bij aan een betere wereld.

Eigenlijk gewoon door ons werk te doen.