Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

loonkostenvoordeel

Nieuwe wet tegemoetkoming loondomein gaat werkgever tienduizenden euro’s per jaar kosten

 

Premiekortingen achteraf ‘verzilveren‘ via de loonaangifte, het lijkt een omslachtige gang van zaken. Toch is dit altijd nog voordeliger voor werkgevers dan het nieuwe stelsel van het Loonkostenvoordeel (LKV) zoals dit per 2018 zal worden ingevoerd, vindt gastblogger Hester Assink.

 

Zij vindt het feit dat een beschikking in een later stadium niet meer in het voordeel van de werkgever kan worden herzien niet rechtvaardig. Met een internetpetitie pleit ze daarom voor een aanpassing van de nieuwe regeling.

 

Lage inkomensvoordeel (LIV)

“Na het Lage inkomensvoordeel (LIV) per 2017 treedt met ingang van 1 januari 2018 het tweede deel van de wet tegemoetkoming loondomein in werking. Het huidige stelsel van de diverse premiekortingen wordt dan vervangen door een Loonkostenvoordeel (LKV). De huidige premiekortingen mogen door een werkgever onder bepaalde voorwaarden worden toegepast en verlagen de afdracht loonheffingen. Indien een werkgever per abuis de premiekortingen niet toepast kan hij deze, wettelijk gezien, tot vijf jaar terug alsnog toepassen.

 

Beoordelen achteraf

Onder het stelsel van de LKV moet de werkgever periodiek via de loonaangifte aangeven voor welke werknemers hij een LKV claimt. Het LKV wordt, in tegenstelling tot de premiekortingen, nog niet direct uitbetaald. De belastingdienst beoordeelt achteraf in samenspraak met het UWV of de werkgever deze tegemoetkoming daadwerkelijk ontvangt.

In veel gevallen weten werkgevers niet of niet direct of zij aanspraak kunnen maken op deze subsidies / kortingen omdat een werknemer dit niet altijd aangeeft. Onder het stelsel van de diverse premiekortingen was dit geen probleem. Als de werkgever tussen 1 of 6 jaar later vernam dat hij aanspraak kon maken op de premiekortingen kon hij, conform de Wet, deze altijd nog aanvragen via een correctiebericht op de ingediende loonaangifte.

Bij deze nieuwe wet is dat niet meer mogelijk. Er wordt namelijk gesproken over een fotomoment waarop het recht op LKV wordt bepaald. Dit fotomoment is 1 mei van het volgende jaar. Op dat moment bepaalt de belastingdienst in samenspraak met het UWV op hoeveel subsidie een werkgever aanspraak kan maken o.b.v. de aangeleverde gegevens via de loonaangifte.(Polisadministratie).

 

Alleen ten nadele?

Als de Belastingdienst binnen 5 jaar na het afsluiten van een kalenderjaar vermoedt dat de afgegeven beschikking onjuist was, dan kan de dienst deze herzien, maar alleen als dit ten nadele van de werkgever is. Dit kan weliswaar alleen als de fout in de eerder afgegeven beschikking toerekenbaar is aan de werkgever of dat de fout redelijkerwijs kenbaar had moeten zijn. Maar toch …..

Als na de fatale datum van 1 mei blijkt dat de afgegeven beschikking onjuist was omdat er nieuwe feiten boven water zijn gekomen waaruit blijkt dat de werkgever recht had op meer subsidie dan waar hij aanspraak op heeft gemaakt, dan kan hij hier geen aanspraak meer op maken. Conform de wet kan de beschikking niet meer ten voordele van de werkgever worden herzien. Dit vind ik ten eerste niet rechtvaardig en volkomen strijdig met het “gelijkheidsbeginsel” (art.1 van de Grondwet!)  en ten tweede wordt de werkgever onbegrijpelijk zwaar benadeeld.

Al met al een kromme en onrechtvaardige alinea in deze Wet Tegemoetkoming Loondomein. 

 

Petitie!

Vanwege deze bepaling kunnen werkgevers tienduizenden euro’s aan premiekortingen mislopen, waardoor de personeelskosten aanmerkelijk hoger uitvallen.

Vanwege deze onrechtvaardigheid ben ik een petitie gestart. Een petitie om ervoor te zorgen dat deze onrechtvaardigheid teniet wordt gedaan voordat de wet daadwerkelijk van kracht wordt en de werkgevers onnodig veel extra kosten krijgen.

Beste werkgever, kom op voor je rechten en zorg dat je blijft krijgen waar je recht op hebt. Sta op voor gerechtigheid en teken deze petitie!