Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

lage inkomensvoordeel

Regering slaat plank mis Regering slaat plank mis

met regeling Lage Inkomensvoordeel

 

U heeft het vast al ergens gehoord of gelezen. Vanaf 2017 kunt u recht hebben op het Lage inkomensvoordeel (LIV). Het LIV wordt geregeld in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en is bedoeld om werkgevers te stimuleren mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Een goede zaak natuurlijk! Van de uitwerking van de regeling word ik helaas een stuk minder enthousiast. 

 

Lees je het informatieblad (te downloaden via de site van de Rijksoverheid), dan kun je de indruk krijgen dat een werknemer met een loon tot 110% van het minimumloon, de werkgever een Laag Inkomens Voordeel (LIV) van € 2.000 per jaar oplevert.

Is het loon van de werknemer maximaal 120% van het minimum dan is de LIV maximaal € 1.000 per jaar. Voorwaarde is wel dat de werknemer in het jaar ten minste 1.248 uur bij de werkgever heeft gewerkt. Maar als je wat strakker leest zie je dat er staat dat de werknemer tot maximaal 110% verdiend moet hebben om het volledige bedrag van € 2.000 aan LIV te kunnen claimen. 

 

Waar zijn de gewerkte uren?

Hoog tijd om in het kader van de voorbereidingen op 2017 eens dieper in de Wtl te kijken. Control F is een handige functie maar hoe ik het ook probeer, de termen 100%, 110% of 120% van het minimumloon kom je in de tekst van de Wtl helemaal niet tegen. Ook de term gewerkte uren wordt niet in de Wtl genoemd.

Hoe zit dat dan? De informatie op de site van de Rijksoverheid zou toch wel betrouwbaar moeten zijn? Nou, niet helemaal dus. De letterlijke tekst van de Wtl zegt namelijk dat je recht hebt op een LIV als je een werknemer in dienst hebt die een gemiddeld uurloon heeft van ten minste € 9,89 maar niet meer dan € 10,88. De werkgever zou dan  € 1,01 per uur met een maximum van € 2.000 per jaar terugkrijgen. Is het gemiddelde uurloon meer dan € 10,88 (maar niet meer dan € 11,87) dan is het LIV € 0,51 cent per uur met een maximum van € 1.000 per jaar. 

 

Wel of geen minimumloon?

Het gemiddeld uurloon wordt bepaald door het totaal verdiende loon in het jaar te delen door het aantal verloonde uren. Het totaal verdiende loon is dus inclusief overwerk, vakantiegeld, eindejaarsuitkering enz. De wet verwijst zelfs naar het loon dat op de jaaropgave van de medewerker staat. Dus helemaal geen verwijzing naar het minimumloon! Alleen een bedrag wat ik met een beetje creativiteit denk te kunnen herleiden uit het minimumuurloon bij een 38-urige werkweek van € 9,16 per juli 2015 verhoogd met 8% vakantiebijslag. Grote kans dus dat dit bedrag per 2017 nog wordt bijgesteld. Bovendien: de verloonde uren zijn ook niet altijd gelijk aan de gewerkte uren. Immers, vakantie krijg je doorbetaald maar werk je niet.

Ik adviseer de Overheid in ieder geval om duidelijker te communiceren en de suggestie naar welk percentage dan ook van het minimumloon los te laten. 

 

Duidelijkheid achteraf…

Eigenlijk weet je als werkgever dus pas na afloop van het jaar of je recht hebt op een LIV. Je hoeft dit overigens niet aan te vragen. UWV bepaalt het recht en de hoogte aan de hand van de gegevens in de Polisadministratie. Daarbij geldt de stand van zaken per 1 mei van het volgende jaar. Op zich logisch, want pas in het volgend jaar is het totaal aantal verloonde uren en het werkelijk verdiende loon bekend. Het feit dat de stand van zaken per 1 mei wordt bekeken geeft de werkgever ook nog ruimte om correcties over het voorgaand jaar door te voeren.

Maar waarvoor is deze regeling ook alweer bedoeld? Precies! Om werkgevers met een subsidie te stimuleren mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Maar je weet op het moment van in dienst nemen nog helemaal niet of je die subsidie überhaupt wel krijgt. Als de betreffende medewerker meer uren gaat werken of regelmatig overwerkt tegen een hoger tarief kan het zomaar gebeuren dat er veel minder of zelfs geen voordeel wordt behaald.

Ik vind dat vreemd en vraag mij dan ook af of deze regeling wel gaat werken. 

 

Morgen gratis bier

Sterker nog, ik moest denken aan een bordje dat altijd hing in een café waar ik vroeger kwam. Er stond op “morgen gratis bier”.

Ik wens u een fijne vakantie!