werkgelegenheid

Cijfers die tellen

15/07/2018

 

Komen er banen bij? In welke sector groeit de werkgelegenheid of verdwijnen er juist arbeidsplaatsen? Welke functies zijn moeilijk in te vullen? Het antwoord op al die vragen is niet alleen belangrijk voor HR-professionals en recruiters. Het is ook belangrijke informatie over de stand van zaken van onze economie. Dat willen we natuurlijk allemaal wel weten! 

 

Cijfers en trends

Daarom is ADP betrokken bij het jaarlijkse onderzoek HR Trends de actuele ontwikkelingen op HR-gebied in kaart brengt. Belangrijke trend op dit moment: de mismatch tussen de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt . Een nieuwe bron van informatie is sinds 7 juli jl. het ADP Nederland Werkgelegenheidsrapport. Voortaan wordt iedere tweede donderdag van de maand het actuele Nederlandse banencijfer gepresenteerd. 

 

Thermometer van de economie

Dit rapport is de Nederlandse versie van het ADP National Employment Report. Dat laatste verschijnt sinds 10 jaar iedere maand in de USA en geldt al weer vele jaren als betrouwbare ‘thermometer van de wereldeconomie’. Vooral op de beurs wordt er – ook hier in Nederland – altijd vol spanning naar uitgekeken.
Was er dan nog geen maandelijks banencijfer in Nederland? Nee, niet in deze vorm en frequentie. We kennen de maandelijkse cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de werkgelegenheid als totaal. Wie meer wilde weten over de ontwikkelingen per sector – industrie zakelijke dienstverlening, retail, enzovoorts – moest tot 7 juli jl. veel geduld hebben. Het CBS komt namelijk niet vaker dan eenmaal per kwartaal met cijfers voor de verschillende branches.
ADP kan nu in Nederland, net als in de USA, de belangrijkste cijfers iedere maand bekendmaken. U vindt de actuele cijfers op onze site. 

Let op: De toename van het aantal banen is niet gelijk aan de som van de gerapporteerde sectoren! In dit totaalcijfer zijn veel meer, namelijk 20, sectoren verwerkt. ADP geeft extra informatie over de branches Industrie, Handel, Transport &Horeca, Financiële en Zakelijke dienstverlening omdat deze zo belangrijk zijn voor de Nederlandse economie.

 

Betrouwbaar

Basis van het rapport, het zal u niet verbazen, is natuurlijk de ontwikkeling van het aantal salarisstroken dat ADP voor klanten verwerkt. Dat aantal vertegenwoordigt 7 procent van de Nederlandse arbeidsmarkt, genoeg om een betrouwbaar beeld te kunnen geven. Maar er komt veel meer aan te pas. Het ADP Research Institute, dat in samenwerking met kredietbeoordelaar Moody’s het rapport verzorgt, hanteert een methode waarin onder meer de CBS-cijfers over de werkgelegenheid en het consumentenvertrouwen worden betrokken. Een duidelijke uitleg daarvan, weliswaar vooral voor lezers die vroeger een beetje opgelet hebben bij het schoolvak statistiek, staat op de webpagina van het ADP Nederland Werkgelegenheidsrapport.

 

Parallelle lijnen

Dat de methode werkt én dus een betrouwbaar beeld geeft werd aangetoond toen het Research Institute als proef aan de slag ging met ADP-gegevens van de laatste 5 jaar. De uitkomsten daarvan gaven dezelfde trends weer als de rapportages van het CBS. In de grafiek hieronder wordt de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector industrie weergegeven: de lijnen lopen grotendeels parallel . Meer toelichting op de methodologie vindt u op onze site. 

 
ADP en CBS werkgelegenheid - industrie (% verandering, kwartaal-op-kwartaal)
 

Altijd up to date

Belangrijk: het ADP Nederland Werkgelegenheidsrapport is gebaseerd op aantallen medewerkers. Heel simpel gezegd: in maand x zijn y medewerkers aan het werk en dat zijn er # meer of minder dan in de vorige maand. Het ligt natuurlijk iets ingewikkelder…
Neemt het aantal banen toe, dan lijkt het logisch dat er minder werkzoekenden/werklozen zijn. Dat kan, maar hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Wanneer er veel schoolverlaters op de arbeidsmarkt komen (demografische ontwikkelingen) of de AOW-leeftijd wordt opgetrokken ( nieuwe wet- en regelgeving) kan de balans toch naar de andere kant doorslaan. Er komen dan misschien én banen bij én toch ook werklozen/werkzoekenden. Een nadere bestudering van de ontwikkeling van het aantal banen in de verschillende sectoren geeft dan meestal meer duidelijkheid.
Het resultaat is een up-to-date blik op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, iedere maand weer!

You might also like