wkr

WKR - je kunt er op afstuderen!

 

Gek is dat toch, bijna 7 jaar na de eerste publicatie blijft de Werkkostenregeling ons bezighouden. Eind mei 2016 heb ik nog een Incompany training WKR gegeven en heb ik gesproken bij de studiemiddag WKR in de praktijk. 18 ADP klanten hadden zich ingeschreven om de fijne kneepjes van de WKR te leren. Dan blijkt dat er nog heel veel vragen over de regeling zijn. Opvallend is dat de vragen zich nu gaan toespitsen op Wat kunnen we nu eigenlijk met die WKR?

 

Werkgevers raken langzamerhand gewend aan de WKR en gaan zich afvragen of het niet een beetje ‘slimmer’ kan. ‘Hoe kan ik de vrije ruimte benutten zonder extra kosten te maken?’ Ook het aanwijzen van bedragen als eindheffingsloon om gebruik te kunnen maken van de gerichte vrijstellingen, is een aandachtspunt. Gelukkig kennen we hiervoor binnen de systemen van ADP een goede oplossing.

 

Interessante afstudeerscriptie WKR

Ook in het HBO leeft het onderwerp, merkte ik. Je kunt daar zelfs afstuderen op de WKR. Enkele weken geleden kreeg ik de afstudeerscriptie van Jane Struijk toegezonden. Jane studeerde Fiscaal Recht en Economie aan de HES in Rotterdam. 

Ik ken Jane in het geheel niet, maar klaarblijkelijk was zij op de hoogte van de expertise die ADP op dit gebied heeft. Jane beschrijft op heldere wijze het verschil tussen de oude regeling en het systeem van de WKR  en gaat in op de diverse ‘vrijstellingen’ zoals intermediaire kosten, gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen. Ze scoorde voor haar scriptie een 9 en dat noemen we een mooi cijfer. Toch?

Hoe de WKR technisch in elkaar steekt weet ik natuurlijk wel. Ik was dan ook vooral geïnteresseerd in de enquêteresultaten die als bijlage bij de scriptie van Jane waren toegevoegd. Wat zeiden deze 54 werkgevers nu over de WKR?

 

De WKR is en blijft omslachtig

Het zal geen verrassing zijn dat de respondenten niet echt de vereenvoudiging – toch het oorspronkelijke doel van de WKR - zien. Ruim 79% geeft aan dat de administratie lastiger is geworden onder de WKR. Meer dan 70% heeft gewacht tot 2015 om over te gaan op de WKR. Omslachtigheid van en onbekendheid met de WKR worden als belangrijke redenen voor dit uitstel genoemd. Je kunt je dan ook afvragen of de overheid niet meer had kunnen en moeten doen aan voorlichting, juist in de overgangsfase. Pas medio 2015 geeft de Belastingdienst aan dat je eindheffingsloon wel als zodanig moet aanwijzen, eigenlijk een vreemde zaak.

Veruit de meerderheid van de uitstellers (86%) vindt dat het een slimme zet geweest is om te wachten met de implementatie van de werkkostenregeling. Uiteindelijk geeft 76% van de respondenten aan geen problemen te hebben ervaren met de implementatie van de WKR. Dan vraag ik me af: hebben deze ondernemers in de voorgaande jaren geen mogelijkheden laten liggen?

 

Tekort én teveel!

Het onderzoek is van december 2015. Werkgevers hadden op dat moment dus al een redelijk tot goed inzicht in de vrije ruimte. 53,7% houdt ruimte over en 46,3% komt vrije ruimte te kort. Mijn inschatting was dat meer bedrijven vrije ruimte over zouden houden. De respondenten die tekort komen noemen diverse bedragen variërend van enkele honderden euro’s tot meer dan 200.000 euro.

In het laatste geval kan ik me voorstellen dat het bedrijf niet zo vrolijk wordt van de WKR. Maar misschien is het nog steeds wel voordeliger dan het oude systeem waarin bijvoorbeeld veel zaken gebruteerd werden. Vaak wordt de cafetariaregeling als reden van overschrijding genoemd.

U ziet het: de WKR blijft ons bezig houden. Het laatste woord zal hierover zeker nog niet gezegd zijn.

En Jane…. van harte gefeliciteerd met je cijfer!

You might also like