BLOGS

Helping ignite the power of your people.

ziekte

Achtervolgingswaanzin

Geen idee wat achtervolgingswaanzin met uw vak als HR- en/of salarisprofessional te maken heeft? Nou, dat is niet zo gek als je de letterlijke betekenis volgens ‘Van Dale’ aanhoudt.
Volgens Van Dale is achtervolgingswaanzin namelijk een 

psychose waarbij iemand ervan overtuigd is te worden achtervolgd en dit als zeer beangstigend ervaart.

En u, u weet meestal helemaal niet dat u wordt achtervolgd. Dus u ervaart dit dan ook niet als ‘zeer beangstigend’. En toch, zonder u nu allerlei complexen en aandoeningen aan te willen praten, is de kans groot dat ook u te maken heeft met een hardnekkige achtervolger.

Doorbetalen en hogere premie

Wellicht weet u al naar welke achtervolger(s) ik toe wil. Ja, inderdaad: de zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Die kan u maar liefst 12 jaar achtervolgen! De eerste twee jaar door de verplichte loondoorbetaling bij ziekte. En daarna,  als de werknemer in de WGA  terechtkomt, nog 10 jaar. U moet namelijk een periode van 10 jaar een andere, hoge premie betalen omdat deze arbeidsongeschikte werknemer u wordt ‘aangerekend’.

Want bij de vaststelling van het ZW-deel van de premie WHK 2018 wordt gekeken naar de ZW-uitkeringen die in 2016 bij u zijn ontstaan. Blijft de ex-werknemer ziek en gaat hij/zij een WGA- uitkering ontvangen in 2018? Dan merkt u dit in uw WGA-deel van de premie WHK vanaf 2020. Scoort u door deze uitkering hoger dan het ‘gemiddelde’, dan betaalt u zolang de WGA-uitkering loopt maar maximaal 10 jaar een hogere premie WHK.

Niks aan te doen?

Is daar dan niets aan te doen? Ja, in veel gevallen wel. Het komt helaas nog steeds voor dat er bij de vaststelling van de premie WHK fouten worden gemaakt. Werknemers worden ten onrechte aan u toegerekend omdat ze bijvoorbeeld een no-risk polis hebben. Vraag dus altijd nadat u de beschikking WHK heeft ontvangen de zogenoemde gevalslijsten op. Vraag ook uw werknemers of zij onder de no-risk polis vallen. 

Nieuwe garantieverklaring

Veel werkgevers zijn Eigenrisicodrager (ERD) geworden voor de ZW en/of de WGA. Tot nu toe kun je voor de WGA alleen ERD zijn voor de WGA-vast. Vanaf 2017 vervalt het onderscheid tussen WGA-vast en WGA-flex. Je bent dan dus ERD voor de WGA. Die werkgevers die al ERD zijn moeten een nieuwe garantieverklaring afgeven. 

De beslissing om ERD te worden of weer terug te keren naar het publieke stelsel is meestal een kostenkwestie: waar betaal je de minste premie. Op zich begrijpelijk, maar minister Asscher heeft hier nu maatregelen voor genomen. Wie vanaf 2017 terugkeert naar het publieke stelsel krijgt ook dan een premie van UWV waarbij rekening wordt gehouden met de lasten die zijn ontstaan tijdens de periode van ERD.

De beslissing om ERD te worden, te blijven, of juist niet te willen zijn moet volgens de overheid meer genomen worden vanuit een bewuste strategie/visie.

Zelf de re-integratie regelen?

ERD zijn brengt namelijk verplichtingen van re-integratie mee. Dat kan voordelig voor u zijn. Blijft u zelf ‘in control’ over de re-integratie van uw zieke ex-werknemers dan heeft u ook meer mogelijkheden uw schadelast voor de toekomst te beperken.

Denk dus goed na welke kant u op wilt. 1 oktober 2016 is het eerste beslismoment. Kijk dus niet te veel en geforceerd achterom. Kijk voor wat betreft uw beslissing vooruit, waarbij u rekening moet houden met het verleden.

Tags:ziektearbeidsongeschiktheidloondoorbetaling bij ziekte,eigenrisicodrager,