Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

werk

Hoe ons werk verandert

 

Wereldwijde veranderingen

Werken verandert sneller dan ooit tevoren. Werkgevers die hun bedrijf effectief willen leiden en ontwikkelen moeten vijf overkoepelende trends in hun beleid betrekken. Waar en in welke industrie ze ook actief zijn.

 

Want de roep van werknemers om meer keuzevrijheid en flexibiliteit, toegang tot realtime educatie, meer autonomie, een gevoel van stabiliteit en zinvol werk, sturen een wereldwijde verandering van de manier waarop we werken.

Dit blijkt uit Evolution of Work, een mondiaal onderzoek naar werktrends dat ADP Research Institute heeft uitgevoerd onder 2000 mensen in 13 landen. Uit het onderzoek zijn vijf belangrijke conclusies te trekken.

 

1. Nemen slimme machines het over?

Veranderingen in de manier waarop we werken worden in de meeste gevallen als positief ervaren.� Maar er is ook de angst dat automatisering en slimme machines het werk van mensen gaan overnemen.

Negentig procent van alle respondenten meent dat technologie hen in staat stelt op afstand en door de tijd heen intensievere contacten aan te gaan. Vijfenveertig procent vreest echter dat mensen die herhalend werk doen, zullen worden vervangen door automatisering, slimme machines en kunstmatige intelligentie.

 

2. In Azi� zijn werknemers enthousiaster

De mate waarin mensen openstaan voor verandering in het werken, verschilt per regio.

In Azi�-Pacific, met een overwegend jonge bevolking, ziet 81 procent van de mensen de toekomst met enthousiasme tegemoet. Verandering, en vooral technologische groei, wordt omarmd. Europeanen staan gereserveerder tegenover verandering in het werken, en slechts 59 procent van de respondenten is optimistisch gestemd. Over het algemeen zijn werknemers in Europa bang dat het voortdurend veranderen van functie het aanleren van steeds nieuwe vaardigheden vereist.

 

3. De standaard pensioenleeftijd verdwijnt

Werkzekerheid op de moderne arbeidsmarkt vereist dat werknemers zich kunnen aanpassen aan verschillende rollen.

Voorheen werd werkzekerheid afgemeten aan de duur van een individuele loopbaan. Door verschuivingen in het werken, en dan vooral door de toegenomen automatisering, koppelen werknemers zekerheid tegenwoordig aan de reikwijdte van hun professionele netwerk.

De mate waarin ze via relaties minder voor de hand liggend werk kunnen vinden om hun carri�re voort te zetten, speelt een belangrijke rol. Zestig procent meent dat er uiteindelijk geen standaard pensioenleeftijd meer zal bestaan.

 

4. Werknemers willen zinvol werk

Naast een goed salaris hebben jongere werknemers behoefte aan zingeving en betekenis in hun werk.

Van alle respondenten verkiest 89 procent werk dat voor hem of haar persoonlijk zinvol is of dat impact heeft op de maatschappij; 82 procent wil zijn of haar eigen werktijden kunnen bepalen.

 

5. Werken kan vanuit ongeacht welke locatie te wereld

HR-afdelingen moeten de wereldwijde connectiviteit verbeteren.

HR-professionals zijn overtuigd van de noodzaak wereldwijd personeel te werven om het beste talent te vinden, maar worstelen nog vaak met de praktijk van het in dienst nemen van internationale werknemers of het werkelijk verbonden houden van externe teams. 95% van de werknemers meent vanuit ongeacht welke locatie ter wereld te kunnen werken.

Wie als werkgever concurrerend wil blijven, moet niet alleen een werkomgeving cre�ren met meer vrijheid en ruimte voor samenwerking, maar moet ook de zorg van werknemers ten aanzien van werkzekerheid wegnemen en mogelijkheden bieden voor zinvol werk.

Lees meer over het onderzoek The Evolution of Work

Oops. Something went wrong. The form can't be retrieved. Please check the form include file.