Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

BLOGS

Helping ignite the power of your people.

16/02/2016

 
 

Veranderingen op de werkvloer

Technologische vooruitgang en culturele veranderingen stonden altijd aan de basis van wereldwijde veranderingen op de werkvloer.  Maar nu is er een nog snellere transformatie op komst. De snelle invoering van high-tech oplossingen - gekoppeld aan toenemende mondiale concurrentie, real-time communicatie en mobiel toptalent - zorgt overal voor grote veranderingen in de manier waarop mensen leven en werken.

 

Ondernemers en managers die leiding moeten geven aan een moderne werkomgeving, worden geconfronteerd met prangende vragen als:

  • In hoeverre veranderen de verwachtingen van werknemers als gevolg van deze trends?
  • Hoe kunnen organisaties inspelen op het veranderende landschap en hoe zorgen ze dat ze de concurrentie voorblijven?
 

Veranderende dynamiek

Het ADP Research Institute heeft de veranderende dynamiek van het mondiale personeelsbestand uitgebreid en diepgravend tegen het licht gehouden. In maart 2016 verschijnt een studie naar deze dynamiek, getiteld Evolution of Work (Hoe werk verandert)

De studie gaat specifiek in op:

  • De vijf universele behoeften van werknemers overal ter wereld -  vrijheid, kennis, zelfmanagement, stabiliteit en betekenis – en wat dit betekent voor werkgevers;
  • Hoe de veranderende werkomgeving wordt ervaren;
  • De grotere behoefte van individuele personen om verschillende rollen te vervullen en zo hun waarde aan te tonen;
  • De wens van werknemers om bij te dragen aan zinvol en invloedrijk werk;
  • De voordelen — en risico's — van meer automatisering.

In de studie komen verschillende invalshoeken aan bod, waaronder onder andere geografie, functieniveau en bedrijfsgrootte.

 

Flexibel en betekenisvol werk

Vroeger werd het werk gedaan op vaste tijden en op een gemeenschappelijke locatie. Dat is nu heel anders. Werknemers hebben veel meer controle en autonomie over hun werkplek en bepalen grotendeels zelf hoe, wanneer en waar ze werken. Carrières verlopen veel minder langs een rechte lijn.

HR-afdelingen moeten ervoor zorgen dat wereldwijd werkende teams goed met elkaar in verbinding staan. Op individueel niveau eisen mensen behalve financiële zekerheid ook dat hun werk betekenisvol is.

Onze onderzoekers hebben ruim 2.000 personen uit 13 landen, waaronder opkomende markten in Latijns-Amerika en Oost-Azië, ondervraagd. De bedoeling was meer inzicht te krijgen in verschillende de reacties op verandering.

We hebben de volgende groepen ondervraagd:

  • Vertegenwoordigers van de millenniumgeneratie en senior bestuurders om meer te weten te komen over hoe de behoeften van mensen zich verschillend manifesteren afhankelijk van de looptijd van hun carrière of hun functie;
  • Werknemers van grote en kleine ondernemingen om te bepalen wat de invloed is van omvang op de opkomst en ontwikkeling van trends;
  • Kantoorpersoneel en productiepersoneel om te zien hoe trends en individuele behoeften verschillen, afhankelijk van het soort werk dat iemand doet.
 

Wat moet de werkgever doen?

Uit de studie bleek dat naarmate de werknemersbehoeften veranderen, werkgevers manieren moeten bedenken om hierop in te spelen. De studie Evolution of Work (Hoe werk verandert)  is gericht op werknemersbehoeften op de nieuwe arbeidsmarkt, en wat werkgevers moeten doen om concurrerend te blijven in dit snel veranderende klimaat.