BLOGS

Helping ignite the power of your people.

3/02/2016

77% is optimistisch

Terwijl de economie duidelijk opkrabbelt toont ons onderzoek The Workforce View aan dat 77% van de Europese werknemers op dit moment optimistisch is over de toekomst van hun werk. Optimisme zet de arbeidsmarkt in beweging.

Daarom zullen werkgevers de nodige aandacht moeten besteden aan retentie en acquisitie van de juiste mensen. Dat kan door ze de mogelijkheid te geven om succesvol te zijn.

Niet overal in Europa is men positief. In de landen die de grootste economische krimp hebben gezien is onzekerheid een prominenter gevoel. Zo zijn Italiaanse werknemers het minst optimistisch, meer dan de helft van hen geeft aan dat de toekomst er nog steeds onvoorspelbaar (61%) uitziet.

Optimistische werknemers veranderen eerder van baan

De stijging van het optimisme onder medewerkers betekent niet noodzakelijkerwijs dat zij ook tevreden en loyaal zijn. De steeds mobieler wordende arbeidsmarkt zorgt voor meer en grotere kansen op een (nieuwe) baan. Meer dan een derde (34%) van de werknemers in Europa is zelfs van plan om binnen drie jaar van baan te veranderen. Ook een meerderheid van de Duitse werknemers, die toch het meest loyaal zijn aan hun werkgever, denkt niet dat ze hun huidige rol blijven behouden tot het einde van hun carrière (60%).

Vanuit Human Capital Management-perspectief worden retentie en acquisitie van talent cruciale aspecten. Het verliezen van lokaal talent en kennis blijft een groot probleem voor veel landen. Werknemers in Spanje (49%), Italië (47%) en Polen (39%) zijn het meest bezorgd over een uitstroom van talent naar andere landen.

Pas op de talentkloof!

Nu de arbeidsmarkt robuust en gezond is, blijft het belangrijk om talent te behouden, maar ook om talent te werven. De helft (51%) van de Europese werknemers zien nu al een tekort aan nieuw talent instromen, terwijl 47% het gevoel heeft dat er een talentkloof bestaat die is ontstaan door gebrek aan werving.

Slechts de helft van de Europese werknemers zegt dat hun organisatie voorbereid is op internationale concurrentie om talent aan te trekken en te behouden. Human capital- en talent managementteams moeten ervoor zorgen dat het getoonde optimisme zich direct vertaalt in voldoening over het werk en niet in een verlangen om andere carrièremogelijkheden na te streven. Ze moeten werknemers de mogelijkheid bieden om succesvol te zijn.

Op de vraag waarom men zo optimistisch is, gaven de medewerkers de volgende redenen:

  1. Groeiende werkzekerheid (38%)
  2. Stijgende carrièrekansen (27%)
  3. De juiste training en ontwikkeling om succesvol te zijn (27%).
     

Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers succesvol zijn?

Deze factoren zijn uiteraard van belang, maar hoe kun je ze inbedden in je organisatie? Regelmatige evaluatie en erkenning van het uitgevoerde werk kunnen baanzekerheid en carrièremogelijkheden voor de medewerkers vergroten. Een omgeving zonder mogelijkheden voor promotie of ontwikkeling zet een werknemer er immers eerder toe aan om die erkenning elders te zoeken.

Tenslotte blijft het belangrijk om te investeren in opleidingsmogelijkheden. Niet alleen om het concurrentievermogen te behouden, maar ook om een tevreden personeelsbestand op te bouwen. Want hoewel bijna 9 op de 10 Europese werknemers vindt dat ze de juiste training gehad hebben om hun huidige rol goed te vervullen, moet tegelijkertijd worden erkend dat leren en ontwikkelen een levenslang proces is.

Kortom, het is essentieel dat u ervoor zorgt dat uw optimistische personeelsbestand ook echt een gelukkig personeelsbestand wordt. Daarmee trekt u het beste en slimste talent aan, de  mensen die u helpen uw organisatie te laten groeien.

Hoe werk verandert - uitgebreid onderzoek

Binnenkort verschijnt ook ons wereldwijde onderzoek naar hoe technologische vooruitgang en culturele veranderingen invloed hebben op de manier waarop mensen overal ter wereld leven en werken. De belangrijkste vragen die daarin aan bod komen:

In hoeverre veranderen de verwachtingen van werknemers als gevolg van deze trends? Hoe kunnen organisaties inspelen op het veranderende landschap en zorgen dat ze de concurrentie voorblijven?

Het ADP Research Institute heeft de veranderende dynamiek uitgebreid en diepgravend onderzocht. In de komende periode verschijnt een uitgebreide rapportage over de bevindingen, getiteld ‘Evolution of Work'.

Tags:optimistische medewerkersgelukkige medewerkersworkforce view