pensioen

Nettopensioen voor grote en kleinere werkgevers

 

Drie kwart grote bedrijven biedt nettopensioen

Alle grote Nederlandse ondernemingen hebben hun hoogst betaalde managers gecompenseerd voor de aftopping van de belastingvrije pensioenopbouw tot een inkomen van 100.000 euro. Drie van de vier grote bedrijven hebben gekozen voor een nettopensioenregeling in aanvulling op het reguliere basispensioen, de andere bedrijven bieden een compensatie in geld. Ronald Doornbos gaat nader in op het onderzoek dat Focus Orange heeft gedaan onder 25 van de grootste ondernemingen in Nederland. 

 

Acceptatie van nettopensioen breder dan verwacht

Het onderzoek dat Focus Orange heeft uitgevoerd onder 25 van de grootste ondernemingen in Nederland, is ontstaan vanuit de behoefte van klanten hoe de eigen gekozen oplossingsrichting zich verhoudt met de markt.

Het eerste dat opvalt, is dat de acceptatie van het nettopensioen veel breder is dan veel marktpartijen vooraf verwachtten. Bij de aankondiging van de aftopping in 2014 werd vrij algemeen voorspeld dat de belaste pensioenopbouw even weinig navolging zou krijgen als de eerder geïntroduceerde levensloopregeling. Niets is minder waar voor deze grote ondernemingen!

De keuze voor een nettopensioenregeling is onder andere ingegeven door de verwachting dat het maximum voor belastingvrije pensioenopbouw verder zal worden verlaagd, zo blijkt uit gesprekken met de betrokken ondernemingen. Zowel de commissie Dijkhuizen, die in 2013 rapporteerde over wijziging van het belastingstelsel, als het Centraal Planbureau hebben daartoe geadviseerd. Staatssecretaris Klijnsma heeft aangegeven dat verdere verlaging zeker niet is uitgesloten.

Bij aanscherping van de aftopping neemt het aantal werknemers voor wie het nettopensioen relevant is exponentieel toe. Bij het huidige maximum van een ton gaat het om ongeveer 200.000 mensen in loondienst. Als de belastingvrije pensioenopbouw wordt afgetopt op een inkomen van 62.500 euro, zoals het Planbureau voorstelt, wordt het nettopensioen voor ruim 1 miljoen werknemers een optie.

 

Ook betrokken werknemers omarmen nettopensioen

De acceptatie onder de betrokken werknemers is al even groot als onder hun werkgevers. De keuze voor contante compensatie in plaats van aanvullend pensioen is bij de meeste ondernemingen op basis van zogenaamd ‘opting-out', waarvan slechts een kleine minderheid gebruik maakt. Meer dan tachtig procent doet mee aan de nettopensioenregeling.

De meeste mensen die meer dan een ton verdienen zijn ongetwijfeld in staat om zelf een aanvullend pensioen op te bouwen. Maar daarmee is niet gezegd dat zij dat ook willen of dat zij daar tijd voor hebben. De grote meerderheid blijkt het juist prettig te vinden als het bedrijf een regeling treft.

 

Compensatie leeftijdsafhankelijk

Bij circa drie van de vier ondernemingen is de compensatie leeftijdsafhankelijk, waarbij ouderen meer premie of meer contanten ontvangen dan jongeren. Dit komt vaak overeen met de kosten van (bruto) pensioenopbouw die vanaf 2015 door aftopping is komen te vervallen. Gegeven het doel van de compensatie wordt dit niet gezien als leeftijdsdiscriminatie.

De nettopensioenregelingen konden pas vanaf het laatste kwartaal van vorig jaar in de steigers worden gezet, nadat de aftopping van de belastingvrije pensioenopbouw in de wet was vastgelegd. In veel gevallen zijn de regelingen pas in de loop van dit jaar afgerond waarna ze met terugwerkende kracht tot 1 januari zijn geïmplementeerd.

 

Nettopensioen (b)lijkt lastig voor kleinere bedrijven

Naar aanleiding van ons onderzoek en de publiciteit erom heen, hebben wij veel vragen gekregen. Onder andere van adviseurs die de resultaten niet herkenden bij de – over het algemeen wat kleinere – bedrijven die zij adviseren. Het klopt dat bij de wat kleinere ondernemingen vaak niet gekozen is voor een nettopensioenoplossing. Veelal is de oorzaak hiervan dat het aantal 100K-plussers gering is en men vaak voor een eenvoudigere oplossing heeft gekozen: compenseren in salaris. De werknemer dient zelf te beslissen of deze compensatie wordt geconsumeerd of opzij gelegd wordt voor later.

Het optuigen van een nettopensioenregeling voor een kleine groep alsmede het selectieproces voor de uitvoering ervan, werd vaak als kosteninefficiënt beschouwd. Wij zien dat het inderdaad aanvankelijk wat pionieren was bij gebrek aan benchmark of blauwdruk voor een gangbare regeling. Maar inmiddels is een gevestigde praktijk ontstaan en is het nettopensioen aardig gestandaardiseerd. Dat maakt het eenvoudiger voor bedrijven die nu alsnog een regeling willen treffen om het voorbeeld van de grote concerns te volgen.

 

Wat doet u als werkgever?

  • Houd met uw adviseur uw gekozen oplossingsrichting nog eens tegen het licht van marktontwikkelingen;
  • Ga na of uw oplossing een bewuste keuze is geweest of een ‘oplossing uit gemak';
  • Heroverweeg wellicht – bijvoorbeeld door het goede aanbod van uitvoering van nettopensioenregelingen – uw oplossingsrichting;
  • Bedenk dat een collectief arrangement voor uw medewerkers veelal een goedkopere oplossing is dan een individuele privéoplossing.

You might also like