BLOGS

Helping ignite the power of your people.

18/01/2016

De heilige graal van het menselijk potentieel

De betrokkenheid van medewerkers is de heilige graal van het menselijk potentieel en talentmanagement. Studies geven aan dat zeer betrokken medewerkers kunnen zorgen voor een verhoging van de omzet met maar liefst 26 procent per werknemer (Watson Wyatt, 2008/2009 WorkUSA Report)

Organisaties komen er niet mee weg om deze onderzoekscijfers voor kennisgeving aan te nemen. Vooruitstrevende bedrijven investeren dan ook veel tijd, geld en energie in het vinden van de perfecte 'betrokkenheidsformule' voor hun organisatie en medewerkers.

Betrokkenheid. Wat is dat eigenlijk?

Een van de meest populaire definities van betrokkenheid komt van een groep van psychologen aan de Universiteit Utrecht. Deze typeert bevlogenheid via drie elementen:

  1. daadkracht (energie, veerkracht en inspanning);
  2. inzet (enthousiasme, inspiratie en trots);
  3. absorptie (concentratie en verdiept zijn in het werk).

Dat betekent dat de betrokkenheid van medewerkers is een zeer persoonlijk en subjectief begrip is. Wat werkt bij de ene werknemer, hoeft niet te werken voor de ander. Betrokkenheidskenmerken variëren per organisatie, generatie, demografische groep, regio en cultuur en veranderen ook naarmate de tijd verstrijkt.

Wil HR over een betrouwbaar beeld kunnen beschikken, dan zal men voortdurend moeten nagaan of feedback van de medewerkers wel op de juiste manier wordt gemeten, gecommuniceerd en gestimuleerd.

Hoe betrokken zijn Europese werknemers?

Organisaties over de hele wereld proberen een kleine ​​voorsprong op anderen te creëren door ervoor te zorgen dat hun personeel zo gelukkig, gezond en productief mogelijk is. Ons meest recente onderzoek, The Workforce View in Europa 2015/2016 belicht een aantal interessante en onverwachte verschillen in het niveau van betrokkenheid in diverse landen en culturen.

Kijk je naar geheel Europa, dan is het algemene beeld positief: de meerderheid van de werknemers (56%) voelt zich betrokken in hun rol. Per land wordt het beeld iets ingewikkelder. Nederland en Duitsland scoren het hoogst op betrokkenheid van medewerkers, wat suggereert dat een sterke economie en goede werkgelegenheid een rol spelen. Aan de andere kant van het spectrum scoort het Verenigd Koninkrijk het laagst op betrokkenheid van medewerkers.

Hoe verbetert u de betrokkenheid van uw medewerkers?

Betrokkenheid is duidelijk een belangrijke factor in het succes van het Human Capital Management (HCM)-beleid. Dat leidt tot de vraag wat u als werkgever kunt doen om uw medewerkers te motiveren.

Op de vraag wat hen wat hun werk betreft het meest bezighoudt, noemden medewerkers:

  • Een goede work/life balance.
  • De mogelijkheid om te werken waar en wanneer ik wil.
  • Een diverse en dynamische rol/functie.

Ook hier zijn er echter een aantal duidelijke contrasten en uitzonderingen waarneembaar. In Duitsland en Nederland zijn complimenten en erkenning door het management een veel motiverender factor dan een goede work/life balance.

Opvallend is bovendien dat bijna een kwart van de Poolse werknemers zegt dat ‘niets in hun werk' hen motiveert, behalve het loon. Dat is aanzienlijk meer dan in elk van de andere Europese landen. Werkgevers in Polen zouden eens kunnen proberen om de trots en inspiratie uit te stralen die nodig is om de betrokkenheid te verhogen...

Luister naar uw medewerkers!

Deze bevindingen benadrukken hoe complex medewerkerbetrokkenheid kan zijn. Hoewel er beproefde human capital management-oplossingen zijn die het proces gemakkelijker kunnen maken, vereist het vinden van de juiste 'betrokkenheidsformule' voor uw organisatie hard werken.

Luister naar uw werknemers, houd relevante ontwikkelingen bij en communiceer open en eerlijk. Er is geen tijd om na een positief resultaat van het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek op je lauweren te rusten! Voor meer inzichten over wat uw medewerkers echt willen, lees The Workforce View in Europa 2015/2016.

Om erachter te komen hoe betrokkenheid de prestaties van uw organisaties kunnen verbeteren, download ons rapport ‘Betrokkenheid: de belangrijkste drijfveer voor bedrijfsprestaties'

Tags:betrokkenheidengagementformuletalentmanagement