Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

BLOGS

Helping ignite the power of your people.

 
 

Natuurlijk wordt alles in dit nieuwe jaar niet direct anders. Wel zien we voor 2016 vier duidelijke trends in HR:

  • Recruiting eist meer aandacht
  • AOW-ers worden populair
  • HR gaat zelf solliciteren
  • Beoordelen wordt een continu proces
 

Recruiting eist meer aandacht

Hoewel de werkloosheid onder bepaalde groepen van de beroepsbevolking constant blijft, groeit ook het aantal moeilijk vervulbare vacatures. Daaraan komt in 2015 zeker nog geen einde. Door de groei van de economie neemt op dit moment het aantal vacatures voor IT- en salesprofessionals snel toe. Dat betekent dat HR weer meer tijd en aandacht moet besteden aan recruiting. Een vacature online plaatsen levert vaak (zeer) weinig geschikte kandidaten maar wel veel reacties én dus veel werk voor HR op.

Slordig omgaan met het recruitingproces straalt altijd af op het imago van het bedrijf. Dat betekent dat er zowel aandacht besteed moet worden aan het gericht zoeken van kandidaten als aan een goed  geautomatiseerd systeem  voor de opvolging en verwerking.  Inmiddels is ook de wederopstanding van de beloningsprogramma's voor werknemers die een nieuwe collega ‘aanbrengen' een feit.

 

AOW-ers worden populair

Heb je de afgelopen jaren geïnvesteerd in maatregelen om je oudere medewerkers gezond en vitaal - en dus inzetbaar - te houden? Dan is het misschien helemaal geen verkeerd idee om ze ook na hun AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te houden of zelfs te nemen. Door de nieuwe wet per 2016 is de AOW-er namelijk een aantrekkelijke werknemer.

AOW-ers die ziek worden hoeven namelijk niet 2 jaar maar slechts 13 weken te worden doorbetaald. Daarnaast geldt een opzegtermijn van een maand én mag je ze bij een organisatie als eerste ontslaan. Altijd gedoe met ouderen over lange vakanties of een vaste opa-/omadag?  Werknemers die al AOW-gerechtigd hebben niet, zoals andere werknemers, het recht om meer of minder uren te gaan werken. Let er trouwens wel op dat je het contract met de ‘doorwerkende' AOW'er aanpast.

 

HR gaat zelf solliciteren

Minder zorgen om economische omstandigheden en vooruitzicht op loonstijgingen. HR-professionals zijn positief gestemd over de ontwikkelingen in hun organisatie, maar ook over de economie en hun eigen functie. Dat bleek al in 2015 uit het onderzoek HR Trends.

Opmerkelijk is dat één op de vijf HR-professionals een nieuwe baan zoekt. Het gebrek aan promotiemogelijkheden (19% volgens hetzelfde onderzoek) vormt mogelijk een verklaring voor de relatief grote groep professionals die op zoek zijn naar een andere baan.

Ben jij al benaderd door een headhunter?

 

Beoordelen wordt een continu proces

In 2015 kreeg het pleidooi voor het afschaffen van het beoordelingsproces veel bijval.

Vooral het management maar ook medewerkers willen wel van het jaarlijks ritueel af. Bij nader onderzoek blijkt vaak dat de weerstand voorkomt uit tijdrovende processen, te algemene formulieren en oneigenlijk gebruik van het proces. Moet er een alternatief komen of is een slimmer proces het antwoord? Waar met zelfsturende teams gewerkt wordt - en dat is in steeds meer sectoren het geval - spreekt men elkaar makkelijker aan op missers én worden successen ook breed gedeeld.