Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

BLOGS

Helping ignite the power of your people.

wet

1/12/2015

 
 

Kwetsbare mensen in de problemen

De Wet Aanpak Schijnconstructies kan kwetsbare mensen in de problemen brengen. De oppositie vindt daarom dat het mogelijk moet blijven dat werkgevers een deel van het salaris rechtstreeks naar woningcorporatie, zorgverzekering of energieleverancier overmaken.  Voorlopig is minister Ascher niet enthousiast. Maar hoe moet het dan na 1 januari met bijvoorbeeld Eefje en Bert?   

 

Diep in de schulden

Eefje en Bert hebben allebei een lichte verstandelijke beperking. 20 Jaar geleden sloeg de vonk over op hun werk op de sociale werkplaats en niet lang daarop betrokken ze hun eigen huisje. Met hulp van familie proberen ze zich staande te houden in onze steeds complexer wordende samenleving. Dat gaat wonderwel goed.

Maar nadat moeder vier jaar geleden plotseling overleed ging het even helemaal mis met Eefje en Bert. Iedereen wist dat moeder in de praktijk alle geldzaken regelde maar niemand stapte in het gat. Binnen een paar maanden zat het stel - met dank ook aan telefoonproviders, postorderbedrijven en de plaatselijke horeca - diep in de schulden.

 

Rechtstreeks overmaken

Dat werd opgelost met behulp van de gemeentelijke schuldhulpverlening én hun beider werkgever. Drie jaar lang ging alles naar de Kredietbank kregen ze alleen leefgeld. Daarna zorgde de HR- en salarisafdeling van de sociale werkplaats ervoor dat voortaan huur, energie, zorgverzekering rechtstreeks worden overgemaakt naar de betreffende leveranciers. Ook daarna is het nog weleens fout gaan door een onverwacht hoge incasso. Maar dat loste zich tot heden via het vakantiegeld op. Een uitstekende regeling!

 

Tegen uitbuiting

Daaraan dreigt nu per 1 januari een einde te komen door de Wet Aanpak Schijnconstructies. De wet schrijft voor dat werkgevers altijd een bedrag ter hoogte van het netto minimumloon op de rekening van hun werknemers moeten storten.

Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld buitenlandse werknemers worden onderbetaald (en daardoor Nederlandse werknemers van de arbeidsmarkt verdringen). Een wet tegen uitbuiting op de werkvloer dus, die helemaal verkeerd dreigt uit te pakken voor andere zwakke groepen.

En ook voor werkgevers die zich graag sociaal opstellen, want zij kunnen fikse boetes verwachten als zij de wet overtreden! Lees hierover in het blog van Dik van Leeuwerden: Pas op de WAS!

 

Kwetsbare mensen in de problemen

Inmiddels wordt er door de Nederlandse Vereniging voor Schuldhulpverlening (NVVK) , veel gemeenten en diverse sociale werkplaatsen aangedrongen op aanpassing van de wet. Met nog maar een paar weken te gaan tot 2016 moet je dan maar hopen dat veel werkgevers er vanuit gaan dat het met de boetes wel mee zal vallen. Zo niet?  Dan raken er naar schatting van een woordvoerder van de sociale werkplaats Apeldoorn 50.000 tot 80.000 kwetsbare mensen in de problemen.

Daaronder Eefje en Bert, die eerst blij verrast zullen zijn dat ze veel meer dan de gebruikelijke 70 euro per week uit de flappentap kunnen halen.  Maar die al snel daarna bezoek van de deurwaarder kunnen verwachten. Eigen schuld?

 

En ook de salarisprofessional zal het merken

Tja… Onderbelicht in dit verhaal is dan nog het gevolg voor de salaris- en HR-professional. Die krijgt - als de Wet niet wordt aangepast - te maken met extra administratieve lasten zoals het terugdraaien van de vaste stortingen naar andere rekeningen maar ook meer en nieuwe loonbeslagen.

Een oplossing ligt in het verschiet want de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin wordt verzocht om gebruik te maken van de mogelijkheid in de wet om voor bepaalde inhoudingen onder voorwaarden een uitzondering te maken. Minister Asscher is nog niet enthousiast.

Het is voor Eefje en Bert en vele anderen te hopen dat hij luistert naar ‘de stem van het volk'. Zo niet, dan lijkt de schuldvraag makkelijk te beantwoorden.