BLOGS

Helping ignite the power of your people.

belastingplan 2016

Belastingplan goedgekeurd. En nu?

Ja, goedgekeurd! Dat klinkt positief, maar na de goedkeuring van het Belastingplan 2016 door de Tweede Kamer heb ik toch wat ambivalente gevoelens. Ik moest ook terugdenken aan mijn keuring voor militaire dienst heel lang geleden. Goedgekeurd. Oh, en nu?

Toenadering zoeken?

Ik kan me voorstellen dat u als HR- en salarisprofessional ook denkt ‘hoe gaat het nu verder'? Ja, wist ik het maar. Wat gebeurt er nog in de periode tussen nu en medio december voor dat de Eerste Kamer over het Belastingplan stemt? Gaan partijen toch nog toenadering tot elkaar zoeken en gaat dat dan leiden tot een zogenoemde ‘novelle' op het Belastingplan? Als dat gebeurt kunnen we er (bijna) zeker van zijn dat de Eerste Kamer uiteindelijk instemt met het gewijzigde Belastingplan.

Of maken we het echt spannend en laat het Kabinet het op een stemming in de Eerste Kamer aankomen? Wie houdt dan zijn rug recht? Allemaal vragen die ons bezig houden en waar we wel op moeten anticiperen.

Blijft de voordeelregel nu bestaan?

Want, stel nu dat het Belastingplan in de Eerste Kamer wordt afgekeurd. Wat dan? Dan blijft de voordeelregel bestaan, want de afschaffing van deze regel is in het Belastingplan opgenomen. Verder natuurlijk ook belastingtarieven, op- en afbouw van heffingskortingen en lengte van belastingschijven. Maar ook de wijziging van de vermogensrendementsheffing en de verruiming van de schenkingsvrijstelling maken deel uit van het Belastingplan. Die gaan weliswaar gelukkig pas in per 2017. Dus daar zit nog tijd om een en ander in een nieuw wetsvoorstel op te nemen.

Tabellen vaststellen

De wijziging van tarieven, heffingskortingen en lengte van schijven raakt onze wereld het meest. Of toch ook weer niet? Want de Loonbelastingwet geeft de minister de mogelijkheid tabellen en rekenregels vast te stellen op basis van gegevens zoals deze vermoedelijk van toepassing zullen zijn. Leest u dat nu goed? Komt het dan allemaal niet zo nauw?

Ja, natuurlijk wel. Dat ‘vermoedelijk' geeft de minister alleen maar de mogelijkheid om tabellen vast te stellen voor het komend jaar zonder dat de Eerste Kamer zich al heeft uitgesproken. Eigenlijk zoals ieder jaar. Er worden dus op moment van schrijven van deze blog gewijzigde rekenregels opgesteld waarmee gewoon de salarissen en uitkeringen over 2016 kunnen worden berekend. De Tweede Kamer is immers akkoord!

Toch weer een deurmatmoment…

Dus zelfs als het Belastingplan door de Eerste Kamer wordt afgekeurd kunnen er salarissen en uitkeringen worden berekend op basis van regelgeving die gewoon geldig is. Het is dan wel zeer waarschijnlijk dat er medio 2016 nieuwe tabellen zullen verschijnen.

Wat niet goed gaat zullen de voorlopige aanslagen over 2016 zijn die binnen korte tijd bij veel mensen door de (digitale) brievenbus zullen glijden. Dat betekent weer veel ‘deurmatmomentjes'.

En ja, het levert ook werk, veel werk op. Helaas waarschijnlijk niet in de vorm van nieuwe banen maar wel als extra uren voor al die salaris- en HR-professionals, softwareontwikkelaars en salarisdienstverleners.   

Hopelijk realiseert de politiek zich welke gevolgen voor de praktijk mogelijk zijn en kunnen we medio december zeggen: Definitief goedgekeurd!

Tags:belastingplan 2016goedgekeurdvoordeelregeltabellen