Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

was

Waarschuwing Aan Salarisadministrateurs - pas op de WAS!

 

Sinds juli 2015 hebben we te maken met het eerste stukje van een wet die grote gevolgen heeft voor de salarisadministratie: de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Per 1 januari 2016 wordt het grote werk van kracht. En wat mij betreft staat de afkorting voor ‘Waarschuwing Aan Salarisadministrateurs.'

 

Houdt u, als service aan uw medewerkers, de premie van de collectieve ziektekostenverzekering in op het salaris? Dan zou dat in de toekomst tot problemen kunnen leiden. Naar aanleiding van het overleg dat wij als ADP samen met andere ontwikkelaars met het ministerie van SZW over de WAS voerden, verwacht ik namelijk vooral onduidelijkheid rond de ‘extra' inhoudingen op het salaris.

 

Welke vergoedingen moeten op de loonstrook?

Tijdens het schrijven van mijn eerdere blog over de WAS leek het nog zo te zijn dat alle kostenvergoedingen op de loonstrook gespecificeerd zouden moeten worden. Duidelijk is nu dat alleen die kostenvergoedingen op de loonstrook die onderdeel uit maken van het loon, nader vermeld moeten worden. Lekker duidelijk hoor ik u zeggen. Maar wat bedoel je nu precies?

 

Wet minimumloon

Er zijn werkgevers die een loon afspreken waarbij is vastgelegd dat vanuit dat loon alle kosten moeten worden betaald. Op die manier is niet te controleren of de beloning in geld voor de geleverde arbeid voldoet aan de Wet minimumloon. In dat geval moet dus op de strook worden gespecificeerd hoe het bruto bedrag is samengesteld. Voor het specificeren van de kostenvergoedingen op de loonstrook lijken de extra administratieve lasten voor de meeste werkgevers dus mee te vallen.

 

Nettoloon giraal

Lastiger voor u wordt, en daarom ook de waarschuwing aan salarisadministrateurs, dat u het netto equivalent van het minimumloon giraal uit moet betalen. Giraal betalen zal nog wel lukken, hoewel het vreemd genoeg niet wettelijk verplicht is een bankrekening te hebben.

U moet er rekening meer houden dat u een flink aantal inhoudingen niet meer mag doen als u door die inhoudingen onder het netto equivalent van het minimumloon duikt. Loonheffing en pensioenpremies zijn nog wel toegestaan. Ook loonbeslag moet u nog uitvoeren. Maar als u bijvoorbeeld door de inhouding van de contributie van de personeelsvereniging of de nominale premie voor de collectieve ziektekostenverzekering onder de grens duikt, dan loopt u het risico van een forse boete.

Ook ANW- en WIA gat verzekeringen kunnen niet in alle gevallen meer worden verrekend. Meedenkende werkgevers die hun werknemers willen helpen door bijvoorbeeld huur – en energienota direct vanaf het salaris te betalen kunnen dit in veel gevallen niet meer doen.

 

Dat is de vuile was

Dit is wat mij betreft ook de vuile was. Werkgevers en ook salarissoftwareontwikkelaars worden geconfronteerd met wetgeving die praktisch niet uit te voeren is. Het netto equivalent van het minimumloon is al helemaal geen wettelijk begrip en verschilt per werknemer. Hoe ga je dit dan controleren? Per werknemer een extra loonberekening maken? Alleen een extra berekening voor werknemers vanaf een bepaald bruto loon? Maar waar leg je dan de grens?

En hoor ik u denken "hoe zit dat dan met administratieve lastenverlichting?"

We moeten zien hoe dit uitpakt. U bent bij dezen in ieder geval gewaarschuwd! Vanzelfsprekend zullen mijn collega's en ik bij de ADP check-up seminars in november en december uitgebreid ingaan op deze waarschuwing aan salarisadministrateurs!