Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

BLOGS

Helping ignite the power of your people.

pensioen

Online pensioeninformatie voor deelnemers - deel 3

28/08/2015

 
 

Deel 3: Praktische oplossingen voor pensioencommunicatie

De werkgever is in veel gevallen het eerste aanspreekpunt waar de werknemer (danwel deelnemer) zich meldt met vragen over zijn pensioen. Door de groeiende behoefte naar pensioenuitleg bij deelnemers van pensioenfondsen is het dus vooral de werkgever die de noodzaak voelt om pensioenkennis in zijn organisatie beschikbaar te hebben. Dat hoeft niet heel moeilijk te zijn, aldus Robert Timmer en Rob Landkroon.

 

De werkgever: pensioenvraagbaak tegen wil en dank

Hoewel veel pensioeninformatie voor deelnemers beschikbaar is op www.mijnpensioenoverzicht.nl, blijven werknemers (ook) nog altijd aankloppen bij hun werkgever. Zo zien we rond het moment van de aangifte inkomstenbelasting niet alleen een toename in het aantal vragen over de jaaropgave die door de werkgever wordt verstrekt, maar evengoed over de A-factor[1] en het jaarlijkse uniform pensioenoverzicht (UPO) die deelnemers van hun pensioenfonds ontvangen. Maar helaas kunnen HR en de interne salarisadministratie maar een beperkt antwoord geven, omdat zij geen toegang hebben tot alle benodigde gegevens.

 

Hoe kan een werkgever de pensioenvragen van zijn werknemer beter en efficiënter beantwoorden? En hoe kan een werkgever de benodigde gegevens verkrijgen van het pensioenfonds waarbij hij en zijn werknemer zijn aangesloten? De oplossing ligt onder andere besloten in het aanpassen en combineren van een tweetal belangrijke, reeds bestaande informatiebronnen.

  1. Pensioeninformatie op de maandelijkse salarisspecificatie
    Iedere werknemer krijgt periodiek van zijn werkgever een specificatie van zijn salaris, de welbekende ‘loonstrook' of ‘salarisstrook'. Op deze specificatie zou de werkgever aanvullend informatie kunnen delen over het pensioen van zijn werknemer, bijvoorbeeld op een tweede pagina of op de achterkant. Relevante gegevens zoals pensioengevend salaris, pensioenopbouw, bruto en netto pensioenuitkering, inleg oftewel pensioenpremie en AOW-franchise kunnen bovendien worden voorzien van concrete uitleg in begrijpbare taal. De informatie moet in elk geval afgestemd zijn op de behoefte van de werknemer en voldoen aan de richtlijnen van de nieuwe Wet pensioencommunicatie, dus onder andere online beschikbaar zijn. Om zo'n periodieke ‘combistrook' mogelijk te maken, zullen pensioenfonds en werkgever moeten samenwerken om gegevens van de deelnemer uit te wisselen via webservices[2] of een databestand in XML[3], en om de dataveiligheid te blijven waarborgen. De uitdaging ligt hier niet in de upload naar uitvoerders, maar in het terugcommuniceren door de uitvoerder en het vervolgens ter beschikking stellen van deze data aan de werknemer.

  2. Combineer de jaaropgave met het UPO
    Het zou de deelnemer ook meer inzicht geven als zijn jaaropgave en zijn jaarlijkse uniform pensioenoverzicht (UPO) voortaan als 1 gecombineerd overzicht wordt aangeboden. Ook dit kan makkelijk digitaal verstrekt worden. Goed geoutilleerde excasso-experts beschikken vaak al over een front-end systeem waarbij werkgever en werknemer via webservices informatie kunnen delen met het pensioenfonds. En natuurlijk omgekeerd. Het lijkt technisch dus relatief eenvoudig om deze data gecombineerd aan de deelnemer aan te bieden. Nóg mooier zou het zijn als de deelnemer aanvullend zijn volledige persoonlijke situatie in kaart kan brengen en extra mogelijkheden kan onderzoeken. Ook hier dient weer goed gekeken te worden naar de behoeftes van werkgever en werknemer, en naar de nieuwe Wet pensioencommunicatie.
 

Meer grip door specifieke, persoonlijke informatie

Iedere werknemer heeft zijn eigen financiële geschiedenis. Zo beschikt de één bijvoorbeeld over spaargeld, een eigen huis met overwaarde en lijfrentepolissen. Een ander komt net uit een scheiding en heeft daardoor schulden opgebouwd. Het is daarom moeilijk te begrijpen dat beide werknemers momenteel nog op dezelfde manier worden geïnformeerd. Door de beschikbare data over salaris en pensioen van werkgever en pensioenfonds te combineren, wordt persoonlijkere informatie­verstrekking aan de deelnemer mogelijk dan wanneer de deelnemer apart en ‘in algemene zin' van informatie wordt voorzien. En hoe persoonlijker de informatie, hoe meer grip een deelnemer op de eigen situatie kan krijgen.

 

Minder risico door inzicht in heden en toekomst

Wanneer er bovendien ook informatie over het huidige en het toekomstige inkomen beschikbaar is, wordt de werknemer nóg meer geholpen om controle te krijgen over zijn financiën. Om met de slogan van de Belastingdienst te spelen: "Leuker kunnen we je financiën niet maken, wel inzichtelijker". Meer inzicht helpt de werknemer om financieel gezonder te worden of gezond te blijven. En dat betekent minder risico voor de werkgever, wetende dat verzuim als gevolg van financiële problemen een grote kostenpost voor werkgevers is…

 

De pensioenpuzzel van het inkomen voor de oude dag

Uiteindelijk gaat de werknemer met pensioen. Maar de belangrijkste vraag voor werknemers "Hoeveel pensioen krijg ik straks?" is niet simpel te beantwoorden. Tegenwoordig hebben veel werknemers een versnipperde pensioenopbouw, en de complexiteit van de berekening is sterk afhankelijk van wat er in het leven van de werknemer is gebeurd. Alle potjes, dus ook huis, een lijfrentepolis, een kleine erfenis of een vergeten spaarpotje, moeten in beeld komen zodat er gerekend kan worden. Voordat de werknemer écht weet waar hij aan toe is, zal hij in de huidige situatie nog heel wat uurtjes moeten speuren op www.mijnpensioenoverzicht.nl en alle uitgebreide informatie moeten lezen die hem per e-mail of post wordt toegestuurd. Om nog maar te zwijgen over alle goedbedoelde, maar op zichzelf staande online pensioenomgevingen van diverse pensioenuitvoerders die hij moet raadplegen. Het opnemen van pensioeninformatie op de salarisstrook en de jaaropgave zoals hierboven beschreven, is daarom een goede stap richting het praktisch financieel informeren van de werknemer.

 

Op naar één eigen online pensioenomgeving met rekentools

Wat een deelnemer uiteindelijk nog beter helpt, is het samenbrengen van alle pensioeninformatie op één persoonlijke online omgeving. Binnen deze omgeving kunnen bijvoorbeeld vraagstukken zoals op http://www.zowerktpensioen.nl/een-specifieke-situatie en simpele rekentools worden opgenomen, zodat de deelnemer een completer beeld van zijn financiën kan krijgen. Maar eventueel kunnen ook (betaalde) financieel adviseurs vanuit het pensioenfonds of de werkgever onderdeel worden van deze omgeving. Meer hierover schreef Robert Timmer al in zijn vorige blog ‘Online pensioeninformatie voor deelnemers – deel 2'. De pijnpunten van versnipperde pensioencommunicatie per uitvoerder kwamen aan bod in Online pensioeninformatie voor deelnemers - deel 1'.

Dit blog kwam tot stand met medewerking van Rob Landkroon.


 

[1] Factor A staat voor de toename van uw pensioen in een kalenderjaar, ofwel het verschil tussen uw opgebouwd pensioen op uw voorlaatste en uw laatste pensioenoverzicht. U heeft deze jaarlijkse pensioenaangroei nodig om uw fiscale ruimte voor aanvullingen op uw pensioen te bepalen. Bij een beschikbare premieregeling wordt de A-factor bepaald op basis van de betaalde premie.

[2] Een webservice maakt het mogelijk om op afstand (vaak via een goed beveiligde internetverbinding) een dienst op te vragen aan een server, zoals het maken van een berekening, het leveren van gegevens of het uitvoeren van een taak.

[3] XML (eXtensible Markup Language) is een platformonafhankelijke standaard die informatie voorziet van omschrijvende tags om de opslag en uitwisseling van gegevens (data) binnen en tussen geautomatiseerde systemen te bewerkstelligen.