Is het Algemeen Pensioenfonds interessant voor werkgevers?

Is het Algemeen Pensioenfonds interessant voor werkgevers?

Door Marin van Esterik - 24 juli 2015
 

Indien het door staatssecretaris Klijnsma ingediende wetsvoorstel op uiterlijk 1 oktober 2015 wordt aangenomen, krijgen we per 2016 te maken met een nieuwe pensioenuitvoerder: het Algemeen Pensioenfonds (APF). �

 

Alle aanleiding om de kenmerken van de pensioenuitvoerders die Nederland kent eens onder elkaar te zetten. Dat vindt Marin van Esterik, pensioenjurist bij Bergamin Pensioenrechtadvies.

 

Overzicht pensioenuitvoerders

Van Esterik geeft in dit artikel dan ook een helder overzicht, want het zijn er nogal wat. Denk aan het ondernemingspensioenfonds, het bedrijfstakpensioenfonds; de premie-pensioeninstelling (PPI;) het bedrijfstakpensioenfonds op vrijwillige basis, de verplichtgestelde� beroepspensioenfondsen (Wvb) en de IORP-instelling.�

 

Fonds of verzekeraar?

Waar voor werkgevers een keuze tussen pensioenfonds en verzekeraars aan de orde is, zal het voor werkgevers ook zinvol zijn om na te gaan bij welke uitvoerder de regeling het gunstigst uitpakt. Daarom wordt in dit artikel ook kort ingegaan op de verschillen tussen pensioenfonds en verzekeraar.

 

Wat zijn de voordelen

De kern van het APF is dat er verschillende collectiviteitskringen kunnen worden opgericht voor verschillende collectiviteiten en dat binnen het APF iedere collectiviteitskring zijn eigen winsten en verliezen draagt. Dat kan interessante voordelen bieden, vooral voor werkgevers met kostbare middelloonregelingen. Maar hoe pak je dat aan?

Download hier het artikel "Is het Algemeen Pensioenfonds interessant voor werkgevers?"
van Marin van Esterik �