BLOGS

Helping ignite the power of your people.

gig economy

De gig economy - ontgoochelend of productiviteitsverhogend?

13/07/2015

De tijden veranderen in sneltreinvaart . Een van de meest in het oog springende ontwikkelingen van dit moment is dat op professioneel vlak de grenzen constant verschuiven. Hele hordes professionals betitelen zichzelf als ondernemer, ook al gaan ze elke dag naar kantoor. Succes op de werkvloer wordt in toenemende mate bepaald door hoe goed iemand zichzelf weet te profileren als ondernemer.

Actief samenwerken

Daarbij hoort actieve deelname aan samenwerkingsprojecten die zich in alle sectoren van de economie bevinden. Dit fenomeen manifesteert zich onder talloze benamingen op de arbeidsmarkt, waarvan de gig economy, collaboration economy, talentisme en uberisme er slechts een paar zijn.

Natuurlijk heeft de trend implicaties voor HR-managers. Het mooie van onze huidige technologische middelen is dat ontwikkelingen in de arbeidsmarkt dusdanig meetbaar zijn dat we vrij snel weten hoe serieus we ze moeten nemen. Het is niet voor niets dat de Amerikaanse denker Jeremy Rifkin de collaborative economy, waarvan de gig entrepreneurs de stuwende kracht zijn, tot de derde Industriële Revolutie benoemt.

Kapitaal is dood

Volgens de data die Rifkin heeft nagetrokken leidt Europa deze revolutie. Eenzelfde soort denkproces moet Jeff Joerres, de CEO van Manpower, doorlopen hebben toen hij, net als Rifkin, verklaarde dat 'kapitaal dood' is en dat we zijn beland in het tijdperk van het ‘talentisme'.

Immers, al tijdens de economische crisis waren de top 3-uitdagingen voor HR allemaal al talentmanagement gerelateerde zaken, is de conclusie uit een ADP-whitepaper over HR in Nederland.

Daarin komt naar voren dat het vinden, ontwikkelen en vasthouden van de juiste werknemers zelfs al tijdens de crisisjaren geen gemakkelijke opgave was. Maar liefst 22% van HR-managers noemde het  aspect ‘aannemen van gekwalificeerde mensen/problemen met het in- vullen van sleutelposities' binnen de organisatie de belangrijkste uitdaging. Ruim 18% noemde het aspect ‘het behouden van gekwalificeerde medewerkers' voor de organisatie als een probleem waaraan gewerkt dient te worden, en 12% van de deelnemers gaf aan dat het verder ontwikkelen van managers en high potential-medewerkers een speerpunt moet zijn.

Schaars talent managen én inhuren

De implicaties van het invoeren van HR-beleid dat gecentreerd is rondom talent-management vormen een behoorlijke uitdaging als het aankomt op aantoonbare resultaten. Daarom is het niet verwonderlijk dat - hoewel het voor de hand ligt dat talentmanagement als trend doorzetten zal binnen HR - de praktijk van alledag nogal ontnuchterend kan zijn.

In de IT- hoek bijvoorbeeld, waar tijdens de economische crisis een heel andere wind waaide dan in de rest van de inkrimpende economie, moet HR  best schokkende realiteiten onder ogen zien. De sector heeft te maken met een uitgesproken schaarste aan hooggeschoold talent.

De vraag naar deze IT-medewerkers is veel hoger dan het aantal beschikbare kandidaten. HR-managers die proberen een mouw te passen aan het probleem, grijpen naar tijdelijke IT krachten. Maar kijk je dan naar hoe deze steeds zeldzamer wordende IT 'gig entrepreneurs' worden ingezet, dan schrik je van de lage tevredenheid over de gang van zaken. Dat is een wereldwijd probleem, dat verergert doordat de wereldeconomie aantrekt. Onderzoek door TekSystems toont aan dat veel IT-managers, 84 procent, vinden dat onboarding van tijdelijke medewerkers in hun afdeling niet of niet adequaat plaatsvindt.

Slechts 50 procent van IT-leiders is ervan overtuigd dat HR afdelingen in staat zijn om IT-ers te ronselen. En 94 procent van IT-leiders geeft aan dat HR niet voldoende capaciteit heeft om IT'ers zelfs maar te screenen.

Onboarding als succesfactor

Onderzoek door Lumesse toont aan dat organisaties met een formeel onboardingproces 50 procent hogere productiviteit hebben. Ook hebben ze een grotere kans op het behoud van nieuwe werknemers en is er twee keer zoveel betrokkenheid van hun werknemers.

De gig economy bevat in theorie het recept voor de perfecte oplossing voor het bereiken van bedrijfsgroei met behoud van een gezonde work-life balans voor medewerkers, vooral als het gaat om het aantal uren dat mensen werken. Door werk op te delen in behapbare klussen worden arbeidsprocessen een middel om overwerkte mensen te ontstressen en talent in goede banen te leiden.

HR-managers die van wanten weten op het vlak van onboarden en uitdagende trainingen, kunnen het verschil betekenen tussen succes of falen van organisaties.

Tags:gig economyontgoochelendproductiviteitsverhogendtalentisme