Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

pensioen

Doorbeleggen na pensioendatum: nu al relevant

 

De afgelopen 2 jaar zijn de meeste pensioenregelingen aangepast als gevolg van de wijzigingen in (fiscale) wetgeving. Wij horen vaak dat het nu wel genoeg is met het pensioendossier: veel werkgevers zijn ‘pensioenmoe' en zouden liever even rustig achterover leunen. Maar kan dat ook?

 

Zo werkt staatsecretaris Klijnsma van SZW aan nieuwe wetgeving die doorbeleggen na de pensioendatum in beschikbare premieregelingen vanaf 1 juli 2016 mogelijk maakt. Hiermee biedt ze een alternatief voor de traditionele middelloonregeling die voor werkgevers alsmaar duurder wordt en die de pensioengerechtigden veelal nog maar een schijntje oplevert. Hoe kunnen werkgevers hun organisatie en hun werknemers alvast voorbereiden op de nieuwe beschikbare premieregeling die vanaf 1 juli 2016 zal gaan gelden? In dit blog zoomen we in op beide pensioenvormen en sluiten we af met een aantal tips.

 

Verzekerd middelloon loont niet meer

Bij een verzekerde middelloonregeling bouwt een medewerker een vaste pensioenuitkering op over zijn gemiddelde loon. Vanaf de pensioendatum wordt deze gegarandeerde pensioenuitkering jaarlijks uitgekeerd. Werkgevers met een traditionele middelloon- (ofwel ‘defined benefit') regeling voor hun werknemers worden tegenwoordig bij het verlengen van het contract met de verzekeraar geconfronteerd met een forse premiestijging. Door onder andere de stijgende levensverwachting en de huidige lage rentestand wordt een middelloonregeling (met de garantie van een bepaalde pensioenuitkering vanaf pensioendatum) immers steeds duurder. En die kostenpost is niet mals. Ter illustratie: een stijging van de premie van meer dan 50% is geen uitzondering. En dan te bedenken dat dit exclusief de kosten van koopkrachtbehoud van de opgebouwde pensioenen is. Overgang naar een beschikbare premieregeling is voor een werkgever in veel situaties dan ook een reële optie om de kosten te beheersen en daarnaast te blijven streven naar koopkrachtbehoud van de pensioenen.

 

Beschikbare premieregeling

Bij een beschikbare premieregeling wordt een percentage van het salaris beschikbaar gesteld om in te leggen in de pensioenpot. Het geld wordt belegd en daarmee wordt op de pensioendatum een levenslange jaarlijkse pensioenuitkering aangekocht. Dat is voor de werkgever overzichtelijk en beter te budgetteren. Hoewel er een forse toename van beschikbare premieregelingen is waar te nemen, blijven pensioenfondsen sceptisch over dit type regeling. ‘Op pensioendatum dien je het opgebouwde pensioenkapitaal in 1x om te zetten in een levenslange uitkering en profiteer je nooit meer van extra beleggingsopbrengsten'. Als pensioenspaarders vanaf juli 2016 na de pensioendatum kunnen blijven doorbeleggen, wordt deze pensioenvorm ook voor hen een stuk aantrekkelijker omdat men bij doorbeleggen na de pensioendatum het meeste rendement op beleggingen kan realiseren.

 

Doorbeleggen biedt kansen, maar ook risico's

Er wordt wel gezegd dat doorbeleggen in de "solidaire" systemen leidt tot wel 30% van het totale pensioenresultaat. Over de hoogte van dit voordeel bestaan de nodige discussies. Dat laten we voor nu even in het midden. Van belang is dat in dergelijke systemen belegd wordt op basis van de gemiddelde medewerker. Gepensioneerden en de jonge starter lopen dus hetzelfde risico. Als de beleggingen het goed doen, is er niets aan de hand. Maar bij tegenvallende beleggingsresultaten zijn de gevolgen voor de oudere deelnemer direct voelbaar door – zoals we de afgelopen jaren hebben gezien – korting van de pensioenen en achterblijven van indexatie.

 

Nieuwe wetgeving beter afgestemd op het individu

Nu de Staatssecretaris met wetgeving komt die doorbeleggen na pensioendatum mogelijk maakt voor beschikbare premieregelingen, blijft het een optie om opgebouwd pensioenkapitaal in één keer om te zetten in een levenslange uitkering. Maar daarnaast komen er verschillende individuele en collectieve mogelijkheden om de levenslange uitkering in meer of mindere mate afhankelijk te laten zijn van externe factoren als beleggingsrendement en levensverwachting. Voor werkgevers en werknemers opent dit het voordeel om met beschikbare premieregelingen de pensioenwensen adequaat in te vullen: een combinatie van de goede eigenschappen uit het traditionele systeem, maar dan wel toegespitst op de wensen en risicoprofiel van de individuele medewerker.

 

5 tips - Wat kunt u als werkgever nu alvast doen?

  1. Ga na wanneer uw verzekeringsovereenkomst afloopt;
  2. Wat zijn de consequenties van verlenging van uw huidige overkomst?
  3. Oriënteer u op de verschillende alternatieven van pensioenregelingen;
  4. Heeft u al een beschikbare premieregeling? Laat u voorlichten wat de consequenties zijn van doorbeleggen na pensioendatum;
  5. Betrek in een vroegtijdig stadium uw werknemersvertegenwoordiging.

Kortom: start op tijd zodat u in de 2e helft van 2015 niet in tijdnood komt om veranderingen door te voeren.