Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

BLOGS

Helping ignite the power of your people.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam én flexibel. Is HR klaar voor de dubbele uitdaging

 
 

Duurzame inzetbaarheid van personeel staat de komende twee jaar bovenaan de prioriteiten van Nederlandse werkgevers. Tegelijk zet de flexibilisering op de arbeidsmarkt onverminderd door. Dat blijkt uit onderzoek van de werkgeversorganisatie AWVN onder 146 bedrijven. Een dubbele uitdaging voor HR dus!

 

Hoe bereidt HR zich voor?

Bedrijven zijn -zo blijkt uit analyse- gedwongen door economische trends en globalisering om steeds verdergaande flexibilisering in hun personeelsbestand door te voeren. Een derde van de AWVN-achterban denkt dat het aantal vaste medewerkers zal afnemen, terwijl eveneens een derde voorziet dat het flexibele personeelsbestand zal groeien.

Tegelijkertijd dwingt de vergrijzing van hun medewerkersbestand ook aandacht van HR voor de duurzame inzetbaarheid van hun mensen af. Hoe hou je ook oudere medewerkers gemotiveerd en productief? En hoe bereiden HR-managers zich voor op de huidige ontwikkelingen?

 

Langer doorwerken bevordert flexibele arbeid

Duurzame inzetbaarheid heeft inmiddels al een flinke impact op het ontwikkelen en uitvoeren van HR-strategieën onder meer op het vlak van arbeidsvoorwaarden, pensioenen en arbeidsrecht. Maatregelen die mensen helpen om langer door te werken dragen tegelijk bij aan de flexibilisering.

Bij veel bedrijven mogen 60-plussers een dag minder werken terwijl hun pensioenpremie voor een voltijds dienstverband wordt afgedragen. Door deze maatregel ontstaat zelden direct een nieuwe vaste baan. Omdat het werk gewoon gedaan moet worden, kan door deze bescheiden maatregel wel meer vraag naar flexibele arbeid ontstaan.

 

Ouder maar productiever?

Door het verhogen van de pensioenleeftijd zullen veel medewerkers langer moeten doorwerken. Tegelijk is duidelijk dat de druk om te voldoen aan hoge productiviteitsnormen de komende tijd zal toenemen. Deze ontwikkeling wordt door veel medewerkers als een uitputtingsslag ervaren. En niet alleen door de medewerkers zelf.

Veel HR-managers volgen al speciale cursussen om zich hier op voor te bereiden. De productiviteit van het personeel zal de komende jaren een belangrijke factor zijn in de analyse van bedrijfsprestaties. Ruim 40 procent van de deelnemers aan het AWVN onderzoek geeft nu al aan de komende jaren vooral bezorgd te zijn over eventuele dalende productiviteit. Daar ligt een belangrijke taak voor HR.

 

Nieuwe kansen voor HR

HR-managers zullen zich vooral toeleggen op het creëren van een constructieve werksfeer waardoor hun mensen komen tot verbeterde prestaties en meer productiviteit. Dit lijkt een succesvolle aanpak om beter in te spelen op de nieuwe concurrentiekansen binnen de aantrekkende wereldeconomie.

De overheid helpt een handje. Sectoren die de komende jaren veel verandering ondergaan, krijgen hulp om tegemoet te komen aan de nieuwe werkomstandigheden ter bevordering van duurzame inzetbaarheid en verhoogde flexibiliteit.

 

Overheid helpt HR?

Er wordt bijvoorbeeld 37 miljoen euro beschikbaar gesteld voor banen en scholing in de afval-, kappers- en postbranche. Dat besloot minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) eind vorig jaar. In deze drie sectoren werken ruim 130.000 mensen, en duurzame inzetbaarheid speelt een grote rol. Zo wordt in Afvalbeheer & Management en Beheer Openbare Ruimte (AMBOR) veel uitstroom verwacht in de komende jaren onder invloed van de vergrijzing.

Om hieraan tegemoet te komen, wordt in het plan van minister Asscher een versnelde instroom van gekwalificeerd personeel beoogd, evenals een verhoging van het niveau van de huidige werknemers door middel van algemene scholing. In totaal volgen al 200 werknemers in de afvalsector een opleiding tot coach van kwetsbare medewerkers. Dit ter voorbereiding op de toekomstige instroom van 1.000 kwetsbare medewerkers. Met de plannen is bijna €38 miljoen gemoeid, waarvan de minister €11.4 bijdraagt.

 

Verantwoorde weg naar groei

Diezelfde combinatie van flexibel werken in combinatie met hervorming van de sociale zekerheid vindt men ook in het manifest ‘Een verantwoorde weg naar groei' (pdf) van de AWVN.  Op zoek naar tips en publicaties over het duurzaam inzetbaar houden van uw medewerkers? Download dan het whitepaper over Duurzame Inzetbaarheid!