BLOGS

Helping ignite the power of your people.

hr challenge

Meer cijfermatig inzicht én waardevolle contacten

Door ADP

14/04/2015

Marleen Vergouwe, werkzaam als HRM-er bij Advies- en Ingenieursbureau Wagemaker, was in 2014 de allereerste winnares van de HR Challenge. Dat leverde haar niet alleen een mooie titel en een vette reischeque maar ook de Leergang Bedrijfskunde voor HR op. Hoe beviel dat en wat kun je ermee? Marleen kijkt terug.

Alle reden om weer eens te bellen. Ben je al aan de slag met je prijs?

"Jazeker! Eind september begon de opleiding, begin januari was ik klaar. De Leergang is super interessant en een goede aanvulling voor elke HR specialist! Deelname vraagt wel veel tijd en energie; Boeken lezen, cases voorbereiden, actieve bijeenkomsten en een onderzoek doen. Het was echt aanpoten.

Op 8 januari presenteerden we de paper die onze werkgroep heeft opgeleverd. Het is een stuk geworden waarin we vanuit meerdere bedrijfskundige invalshoeken naar een actueel onderwerp hebben gekeken. Het resultaat is een paper over de duurzame inzetbaarheid van werknemers en de bepalende factoren bij herplaatsingstrajecten."

Vrouwen zetten de toon bij de HR Challenge en daar blijft het niet bij.

Marleen: "Bij deze leergang namen er opvallend meer vrouwen deel dan mannen: 11 vrouwen en 1 man om precies te zijn. Duidelijk werd dat veel vrouwen meer bedrijfskundig inzicht willen krijgen en daarom deze leergang zijn gaan doen. Ze willen kunnen onderbouwen wat ze in de praktijk waarnemen. Om zo concreet aan de business bij te dragen via de as van inzicht en kengetallen."

Pittig maar zo te horen wel de moeite waard.

"Zeker, ik ben in meerdere opzichten 'wijs met de prijs'. Alle docenten en deelnemers waren echte toppers in hun vak. Ik heb dus ook weer waardevolle contacten opgedaan. Met de opgedane kennis kon ik direct aan de slag om mijn vak met nieuwe inzichten uit te oefenen. Dat hoef ik niet helemaal alleen te doen. Er zijn weliswaar geen terugkomdagen maar er is wel virtuele ondersteuning, indien gewenst."

Wat is volgens jou nu actueel in HR?

"Een aantal zaken, allereerst natuurlijk de veranderingen door de WWZ maar ook de stand van zaken rondom de gedifferentieerde premieheffing. Dat heb ik onderzocht en soms kan blijken dat je teveel afdraagt. ADP heeft dit ook al eens dat proactief onderzocht bij klanten.

Talentmanagement blijft onverminderd belangrijk. Veranderingen in de markt vergen soms andere talenten van medewerkers. Hoe ga je daar mee om, hoe verander je mensen (bijscholing, omscholing etcetera) Hoe houd je rekening met de levensfase waarin de medewerker zich bevindt en met de verschillende generaties op de werkvloer. Het is belangrijk om je medewerkers aan te sporen, te motiveren om ook eens ander werk te doen, nieuwe dingen leren.

En hoe communiceer je dat, want talentmanagement valt of staat met een duidelijke boodschap. De kunst is ook om de vraag bij de mensen neer te leggen: ‘hoe ga jij je de komende 3 jaar ontwikkelen?'Anders blijf je wel goed in je vakgebied maar sta je toch stil! Mensen die al 20 jaar bij ons werken hebben zichzelf soms al meerdere malen 'opnieuw uitgevonden'."

De tweede jaargang is in volle gang… doe je weer mee? Heb je misschien tips?

"Natuurlijk doe ik weer mee. Ik bereid me voor met veel content lezen en downloaden over het vakgebied bij ADP en WEKA. Dan kan je mooi je (parate) kennis testen."

SPEEL ZELF OOK MEE »

Tags:hr challengeprijsgewonnenmarleen vergouweleergang bedrijfskundehr academy