Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

WKR 2015

WKR 2015: Hoort een paasei bij het loon?

 

Ik ga het, 4 jaar na invoering en ruim 5 jaar na introductie, nog maar eens hebben over de werkkostenregeling. Waar zit nu de vereenvoudiging in de uitvoering voor werkgevers en Belastingdienst?

 

Ondanks dit lange tijdverloop zijn er nog steeds veel vragen. Zo kreeg ik vanmorgen de vraag - ja, echt! - of een door de werkgever geschonken paasei nu wel of niet ten laste van de vrije ruimte gebracht moet worden. En dat onder een regime waaronder je groot en collectief zou mogen denken…

 

Een paasei in de vrije ruimte!

We moeten ons dus bezig houden met de vraag of een paasei nu wel of niet tot het loon behoort. Dat is namelijk de kern van de vraag. Daar doet geen uniformering van het loonbegrip of werkkostenregeling iets aan af.

Er is officieel gepubliceerd dat bij persoonlijke attenties bij gelegenheden waarbij ook anderen een cadeau plegen te geven, geen loon wordt aangenomen.

Kun je op deze regel, als het ei niet duurder is dan 25 euro incl. BTW, een beroep doen? Is Pasen een gelegenheid waarbij je ook van anderen een cadeau pleegt te ontvangen? Nou kreeg ik als kind wel eens een chocolade paashaas. Maar sinds ik werk heb ik van mijn ouders, vrouw, kinderen of anderen écht nog nooit speciaal voor Pasen een geschenk gekregen.

Oh ja, wel laatst van de personeelsvereniging. Maar dat heb ik (deels) zelf betaald en dat is dus geen loon.

In het zojuist genoemde besluit wordt trouwens wel aangegeven dat je moet uitgaan van loon als de dienstbetrekking voorop staat. Denk aan het bloemetje van de baas bij Secretaressedag. Is dat dan met het paasei net als bij het kerstpakket ook niet zo? Ik denk het wel, dus hup, paasei in de vrije ruimte.

 

Of is het paasei een consumptie op de werkplek?

Maar als ik mijn ei nu op de zaak opeet? Wordt het ei dan nihil gewaardeerd als consumptie op de werkplek? En moet ik het dan helemaal opeten? Die laatste vragen zijn specifiek gerelateerd aan de WKR.

Want nihilwaarderingen in deze vorm kenden we niet. Het was loon of geen loon. Vergelijkbare onduidelijkheid en verwarring is er gekomen na  het WKR-webinar van de Belastingdienst.

Daarin werd gesteld dat de reiskosten naar een feest van de zaak als gericht vrijgesteld mogen worden aangemerkt. Een conclusie die ook gevoed werd door eerdere uitlatingen van de staatssecretaris in de Eerste Kamer. Sterker nog, als je na het feest, voldaan van spijs en drank, lekker op kosten van de baas in een hotel ging slapen, de andere morgen gevolgd door een champagneontbijt, dan waren dat ook verblijfkosten. En dus kosten die gericht vrijgesteld zouden zijn!

Bij het publiceren van de veel gestelde vragen en antwoorden naar aanleiding van dit webinar heeft de Belastingdienst dit standpunt weer genuanceerd. Ik denk op zich prima, maar met de standaard opmerking "Bij de beoordeling van het karakter van een extern gehouden activiteit is de invulling van het totale programma doorslaggevend." kan de praktijk natuurlijk niet heel veel.

Zo worden we qua aard van de discussie bijna twintig jaar in de tijd teruggeworpen.

 

De basisgedachte van de WKR is goed

Is er dan helemaal niets goed aan de WKR? Ja natuurlijk wel. De basisgedachte is goed. Iedere werkgever heeft een vrije ruimte en daar kan hij bepaalde beloningen onder brengen. Overstijgt hij de vrije ruimte, dan moet er belasting betaald worden.

Als we dan het landschap eens bekijken nadat het stof van invoering van de WKR is opgetrokken? Was niet handiger geweest de vrije vergoedingen en verstrekkingen zoals die voor de praktijk bekend waren, grotendeels te laten bestaan? Is het niet makkelijker om een aantal eindheffingen zoals bij ‘geschenken in natura', ‘loon met een bestemmingskarakter' en ‘moeilijk individualiseerbaar loon' te vervangen door een eindheffing die je pas bent verschuldigd als je een x-percentage van je vrije ruimte overschrijdt?

 

Afstoffen maar!

Vervolgens kun je zaken als feesten, paaseieren, overige geschenken maar ook de fiets van de zaak en fitness onder die eindheffing brengen.

Ik voel al aankomen dat we de WKR en wellicht de hele loonbelastingwetgeving moeten gaan afstoffen. Een actie die heel goed past in deze tijd van het jaar!