BLOGS

Helping ignite the power of your people.

employer branding

De HR-professional als marketeer: bouwen aan employer branding

In een ideale wereld bestaat er weinig verschil tussen employer branding en bedrijfsbranding. Maar dat komt op dit moment bijna nooit voor. Een bedrijf kan een prachtig merk hebben opgebouwd, dat alom gerespecteerd is en door klanten wordt gewaardeerd.

Dat betekent niet noodzakelijk dat het ook een leuke plek is om te werken. Wat er achter een bedrijfsfaçade schuilt kan een heel ander verhaal zijn.

HR bouwt aan het merk

De beste producten en diensten worden soms alleen met veel pijn en moeite ontwikkeld. Dat kan offers vergen van medewerkers. Omdat er door sociale media meer inzicht komt in dergelijke geboorteweeën, ontstaat er ook behoefte aan employer branding. Een ‘natuurlijke' taak voor de HR-professional.

De term 'employer branding' raakt dan ook steeds meer in gebruik in het dagelijkse vakjargon. Employer branding heeft alles te maken met de reputatie van een organisatie, instelling of bedrijf als werkgever. HR is dus bijna het perfecte uitgangspunt voor het onderzoeken, definiëren en beïnvloeden van de opbouw van een employer brand. Je komt er ook steeds meer over tegen in de vakliteratuur.

Coca Cola

"Toen ik begon als HR directeur bestonden de sociale media nog niet. Organisaties konden van alles pretenderen en niemand die wat er beweerd werd in twijfel trok," verklaart David Richards , een voormalige HR directeur bij Coca-Cola en auteur van recent onderzoek waaruit blijkt dat wereldwijd gemiddeld 59 procent van werkgevers het nodig vindt om actief te werken aan de employer brand.

"Het was niet tot je begon met werken, dat je je realiseerde dat een bedrijf helemaal niet zo voorkomend was als er gepretendeerd werd," voegt hij eraan toe.

Inmiddels weten we door internet en - vooral - sociale media veel meer van de werkelijkheid. Maar dat betekent ook dat HR echt aan de slag moet om het beeld van het bedrijf als werkgever écht vorm te geven. In de praktijk worden medewerkers ook steeds vaker betrokken bij het ontwikkelingsproces. Dit om essentiële brand-eigenschappen te identificeren die hun weerklank vinden bij het personeel en natuurlijk om na te gaan hoe storende elementen binnen een team omgetoverd kunnen worden in betrokkenheid.

Collega's werven

Het fenomeen ‘product evangelisten' sluit daarbij aan, en soms zie je dit ook al binnen bedrijven. Medewerkers worden gestimuleerd zich in te zetten op online platformen waaronder sociale media, om een goed woordje te doen voor producten en of diensten die bedrijven aanbieden.

De volgende stap is natuurlijk om medewerkers in te zetten voor het werven van nieuwe collega's en zo verder te bouwen aan employer branding.

Tags:employer brandinghr-professionalmarketeer