BLOGS

Helping ignite the power of your people.

talentmanagement

(Meer) geld zegt financieel toptalent te weinig

Nu de economie in Nederland aantrekt, kijken steeds meer topperformers binnen finance, accounting en administratieve ondersteuning uit naar een andere baan. Meer dan 60 procent van de CFO's vreest het vertrek van hoogopgeleide medewerkers.

Meer salaris bieden dan maar? Dat heeft opvallend genoeg niet direct de voorkeur. En dat terwijl 85 procent nu al moeite heeft om gekwalificeerd finance, accounting of administratief personeel te vinden.

Beloning geen prioriteit

Dat staat in de Salarisgids 2015 van Robert Half Nederland. In totaal zegt 70 procent van de CFO's niet van plan te zijn verandering aan te brengen in de beloningsstructuur van hun bedrijf. Er wordt ingespeeld op de verwachtingspatronen van de drie generaties, die momenteel op de werkvloer aanwezig zijn. Salaris is noch voor de jongere generatie (generation Y), noch voor de babyboomers een prioriteit. Generation Y wordt gemotiveerd door carri�rekansen en voor babyboomers is een slechte relatie met de baas de voornaamste factor voor vertrek. Alleen voor de tussenlaag, generatie X, is beloning de belangrijkste factor voor het al dan niet veranderen van baan.

Toptalent gezocht

Overigens zijn het niet alleen medewerkers, die op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen. Bedrijven zelf boren ook nieuwe kansen aan. Projecten die op de lange baan geschoven werden vanwege de economische crisis worden momenteel weer afgestoft. In totaal geeft 89 procent van de CFO's aan vertrouwen te hebben in de groeivooruitzichten van het eigen bedrijf voor 2015. Er wordt volop toptalent gezocht voor de uitvoering van de plannen.

"Bedrijven kijken voor deze nieuwe banenkansen steeds vaker naar gemotiveerde jongeren en recent afgestudeerden, die met coaching van babyboomers en trainingen zo snel mogelijk maximaal hun bijdrage aan het bedrijf kunnen leveren." ADP-onderzoek naar de werving en selectie van personeel in finance toont eenzelfde plaatje. Uit ons rapport HR Trends 2014 - 2015 komt een iets positiever beeld naar voren; in totaal heeft 60 procent van de bedrijven moeite om kandidaten met een HBO-opleiding te vinden in de financi�le sector. Dit percentage daalt naar 35% procent voor WO-opgeleiden.

Toppers kijken verder

In de ICT sector is al langer sprake van krapte. Volgens Sandra van Heeswijk, de HR manager van TamTam zijn topkandidaten eigenlijk alleen geïnteresseerd in bedrijven, die hun arbeidsvoorwaarden goed op orde hebben.

Sandra van Heeswijk - HR-manager bij TamTam

Goede arbeidsvoorwaarden scheppen vertrouwen, en zoiets sijpelt door de hele organisatie heen. Ook het ontwikkelen van een goed geoliede sociale media machine draagt bij aan succesvol werven van kandidaten. Je vacature op je eigen sociale netwerk van 15.000 volgers kunnen plaatsen is een voordeel. Bij TamTam, waar een cultuur bestaat waarin medewerkers fungeren als ambassadeurs van het bedrijf, worden vacatures vaak ook via persoonlijke Twitteraccounts nog verder verspreid.

Niet iedereen is op zoek

Hoewel het aantal werknemers dat op zoek is naar een andere baan licht is gestegen, maakt lang niet iedereen zich druk. In HR Trends zegt 71 procent van alle managers het niet eens te zijn met de stelling dat de organisatie moeite heeft om de bestaande medewerkers te behouden. Dat zou kunnen betekenen dat van alle werknemers er maximaal 29 procent op zoek is naar ander werk.

Tags:talentmanagementgeldtoptalentbeloning,ict sector,tam tamsandra van heeswijksalaris.