BLOGS

Helping ignite the power of your people.

wwz

Wet Werk en Zekerheid heeft averechts effect

In Nederland is er de afgelopen jaren met man en macht gewerkt aan wetgeving om de sociale kant van de arbeidsmarkt veilig te stellen. Maar werkt dat nou echt?

De invoering van de Wet Werk en Zekerheid moet werkgevers stimuleren om flexwerkers eerder een vast arbeidscontract aan te bieden. Momenteel is het tegenstelde echter aan de orde; bedrijven nemen juist maatregelen die leiden tot een sneller personeelsverloop binnen de flexibele schil. De wet heeft daarmee een tegenstrijdig effect.

Een op de acht HR-professionals denkt zelfs dat vaste contracten momenteel sneller worden beëindigd, meldt het rapport 'HR-Trends 2014-2015' dat ADP Nederland opstelde in samenwerking met organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij.

Uit het onderzoek, waaraan meer dan 700 HR professionals deel namen, blijkt verder dat hoewel bedrijven verwachten dat het personeelsverloop onder flexibele arbeidskrachten toeneemt, er bij 42% van de bedrijven nog helemaal geen plannen klaarliggen om de inzet van flexibele arbeidskrachten daadwerkelijk te verbeteren.

Mislukte participatie?

Ook concludeert het onderzoek dat het tewerkstellen van mensen met een arbeidsbeperking achterblijft, doordat de implementatie van de Participatiewet een mislukking dreigt te worden; de helft van de Nederlandse bedrijven (51%) heeft nog geen maatregelen getroffen om extra banen te creëren voor werknemers met een arbeidsbeperking.

Een derde van de ondervraagden gaf namelijk aan dat het bedrijf waarvoor ze werkten niet van plan is extra banen te scheppen in het kader van de Participatiewet ondanks afspraken tussen werkgevers en overheid in het sociaal akkoord. Ook concludeert het onderzoek – en dat blijkt trouwens ook uit een poll onder de deelnemers van onze HR Challenge - dat het tewerkstellen van mensen met een arbeidsbeperking achterblijft, doordat de implementatie van de Participatiewet een mislukking dreigt te worden; de helft van de Nederlandse bedrijven (51%) heeft nog geen maatregelen getroffen om extra banen te creëren voor werknemers met een arbeidsbeperking.

Zie ik daar toch een Quotumwet aankomen?

Tags:wwz,WetWerk en Zekerheid,averechts effectarbeidscontractflexibel