BLOGS

Helping ignite the power of your people.

heffingskortingen

Heibel om heffingskortingen

Op het moment van schrijven van deze blog ben ik op bezoek bij onze jongste zoon in Engeland. En vanaf over de Noordzee blijf ik op de hoogte van het nieuws dat politici in Nederland zich enorm druk maken om het feit dat flink veel Nederlanders in 2015 een naheffing van de Belastingdienst op de mat krijgen.

Want waar gaat het nu precies om? Op het moment dat de politiek verzint dat het belastingtarief in Nederland omhoog moet, is dat natuurlijk een soort van politieke zelfmoord. Het electoraat zal in opstand komen. Maar enkele politieke stromingen vinden het wel redelijk dat hogere inkomens meer belasting betalen. Dus, hoe hebben we dat geregeld? We brengen het tarief niet omhoog maar geven minder korting. Wat per saldo natuurlijk precies hetzelfde is. Ik heb hier al eerder een blog aan gewijd: "Bereken de arbeidskorting".

Op z'n kop

Nu staat Nederland op zijn kop omdat de Belastingdienst deze lagere kortingen niet tijdig verwerkt zou hebben. Maar dan moet ik toch echt even partij kiezen voor de dames en heren van deze dienst. Het is namelijk, op basis van de rekenregels, die vanzelfsprekend weer gebaseerd zijn op de wettelijke bepalingen, niet toegestaan de terugval in de heffingskortingen te verwerken in de tabellen voor bijzondere beloningen. Ook dat stond vermeld in mijn eerdere blog.

Dus het zijn geen oude systemen of trage ambtenaren die voor deze commotie zorgen maar de inkomensmaatregelen die door de politiek zijn genomen en de wettelijke bepalingen die het tegen houden.

Wordt het nu beter geregeld in 2015 en latere jaren? Ja en nee. Ja, omdat met de afbouw heffingskortingen volgend jaar wel rekening wordt gehouden in de tabel bijzondere beloningen die op vakantiegeld, bonussen en dergelijke van toepassing is. Maar nee, omdat je dan het vreemde effect krijgt dat een lagere korting wel zal leiden tot een hoger percentage belasting op bijzondere beloningen. We weten allemaal dat het toptarief in de inkomstenbelasting 52% is. Maar in 2015 kan dus zo zijn dat op vakantiegeld en een bonus een hoger tarief van bijv. 56% wordt ingehouden.

Uitleg

Ga dat als HR-professional of salarisadministrateur maar eens uitleggen. In de uitgave ‘Inzicht in inkomen 2015' zal ADP hier zeker aandacht aan besteden. Net zoals ADP al eerder werkgevers en werknemers ondersteunde met een ‘tool' die zij konden gebruiken om de te weinig betaalde belasting over 2013 voor te kunnen berekenen. Op korte termijn zullen wij de ‘tool' beschikbaar stellen waarmee het verschil voor 2014 kan worden bepaald. Zo hebt u meer concreet inzicht.

Het verstrekken van informatie is natuurlijk goed maar niet de oplossing van het probleem. Inkomenspolitiek bedrijven via de belastingheffing is natuurlijk al zo oud als de weg naar Rome, maar zo langzamerhand wordt het wel heel ingewikkeld voor werknemers om te begrijpen en voor werkgevers om te kunnen verklaren. Tijd dus voor verandering. Hoe? Iedereen is het erover eens dat een algemene belastingvereenvoudiging nodig is. Maar we weten ook dat die nog enige tijd op zich zal laten wachten.

Geen nare verrassingen meer?

Daarom pleit ik opnieuw om de belastingen te gaan berekenen volgens het systeem van 'voortschrijdend cumulatief rekenen'. Op die manier heb je aan het eind van elke periode precies het bedrag aan loonheffing over je salaris betaald wat je tot dat bedrag verschuldigd bent. Salarissystemen kennen de methodiek, het geeft minder verassingen achteraf en levert ook nog eens een flinke besparing op voor de Belastingdienst omdat kleine teruggaven en aanslagen niet meer nodig zullen zijn.

De loonheffing is dan weer terug waar hij oorspronkelijk voor is bedoeld. Een voorheffing op de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting die zo goed mogelijk aansluit. Geen nare verrassingen meer…

Hoe lang zou het nog duren?

Tags:heffingskortingenarbeidskortingbelastingdienst,loonheffing