BLOGS

Helping ignite the power of your people.

NIRPA congres in teken van nieuwe wetgeving

De invloed van de veranderende wet-en regelgeving op de werkzaamheden en de rol van payroll professionals stond centraal tijdens het onlangs gehouden jaarlijkse congres voor de Payroll Professional van het NIRPA.

Het congres, dat al weer voor de vijfde keer plaatsvond, was flink uitgebreid in vergelijking met het afgelopen jaar; de meer dan 350 deelnemers werden behalve plenaire sessies ook vier breakout sessies aangeboden in de vorm van twee vaardigheidssessies en twee kennissessies, waardoor het aanbod van de kennis verrijking ieders verwachtingen oversteeg.

WWZ

Het was natuurlijk niet al te verbazingwekkend dat de op handen zijnde hervorming van het arbeidsrecht in Nederland zo'n belangrijk onderdeel vormde van de bijeenkomst. Juist omdat de plannen eindelijk concrete vormen beginnen aan te nemen is de wereld van payroll professionals op dit vlak danig in beweging, en dat was goed te merken.

Veel aandacht ging uit naar arbeidsrechtelijke voorwaarden van zowel huidige wetgeving als binnen het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid dat binnenkort van kracht gaat. Verder trok de presentatie van Jeff Gasperz van Unit4 veel aandacht. Gasperz deelde zijn inzichten op het gebied van het ontwikkelen van een mindset, waarmee mensen nieuwe mogelijkheden voor verbetering en vernieuwing ontdekken en het in gang zetten ervan.

Gaspersz gaf voorbeelden van praktische idee�n en de uitvoering daarvan en onderstreepte hoe deze vormen van actie een positief effect hebben op de kansgerichte mindset. Hij gaf ook een praktisch voorbeeld van een zogeheten brainwrite en formuleerde kansen die door deelnemers in de groep aangedragen werden.

De bijdrage van Arnout van Kempen over beroepsethiek werd ook positief ervaren omdat het eveneens punten aansneed die zeer actueel zijn.

NIRPA

Het NIRPA is een landelijke organisatie die toeziet op de kwaliteit van payroll opleidingen en een register bijhoudt van payroll professionals met een erkend diploma. Alle payroll professionals van ADP staan ingeschreven.