Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

BLOGS

Helping ignite the power of your people.

pensioen

Snap jij je pensioenregeling?

10/06/2014

 
 

Als je op Google gaat zoeken naar vragen over pensioen dan krijg je in no-time 460.000 hits. Vanuit Den Haag en Europa komen steeds weer (nieuws)berichten over wijzigingen op pensioengebied. Ook je eigen pensioenfonds/verzekeraar bestookt je met brieven, mailtjes en mooie glossy bladen.

 

Pensioenleeftijd

‘Vroeger' werd een belastingmaatregel keurig aangekondigd en kon je je er als werknemer én werkgever op voorbereiden. De afgelopen jaren werden ingrijpende maatregelen echter in no-time uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van de pensioenleeftijd. Vandaar dat steeds meer collega's/familieleden/ouders om je heen echt tot 65 jaar moeten werken. Heb je op www.rijksoverheid.nl zelf al gekeken naar de huidige prognose voor jouw AOW-gerechtigde leeftijd?

De vraag is: Wat kan ik als werknemer zelf doen aan mijn pensioenvoorziening en kan HR/ mijn bedrijf helpen?

 

Eerst de kant van werknemer:

Als je zelf wat wil doen met je pensioen is het van groot belang om je erin te verdiepen. Die envelop met UPO (uniform pensioenoverzicht) bevat gegevens over je eigen situatie en zal een keer geopend en gelezen moeten worden. Dit blijkt vaak genoeg niet te gebeuren.

 

Inventariseer je situatie

Uiteraard kan niemand op aarde 20 jaar vooruitkijken en dat betekent dat de bedragen op je UPO niet strikt genomen moeten worden. Denk aan externe factoren: inflatie, oorlogen en rampen of economische crisis. Wel kan je kijken naar je huidige situatie: je baan of eventuele toekomstige baan, kans op werkloosheid, gezinssituatie, woning (koop/huur) en spaargeld. Op deze manier zie je hoe de financiële vlag ervoor staat.

Stel dat je vanuit een onbepaald dienstverband voor je zelf wil gaan beginnen, dan heeft dat echt wel gevolgen voor je pensioen. Maar zelfs daarvoor is in Nederland een oplossing bedacht. Er is een pensioenfonds voor zzp-ers opgericht (http://www.brightnl.com/).

 

Sparen en volhouden

Dat je pensioen 70% van je laatstverdiende loon zal zijn is in de meeste gevallen niet het geval. Kijk ook naar zaken als bijvoorbeeld een leaseauto. Om de paar jaar ‘krijg' je een nieuwe auto met van alles en nog wat erin. Als je stopt met werken wil je meestal wél een auto hebben. Het hoeft geen nieuwe auto te zijn maar een tweedehands Volkswagen Golf kost ook nog geld.

Dit betekent sparen. Hoe eerder je begint met sparen hoe makkelijker het is. Ga echt zelf op onderzoek uit. Begrijp je het niet? Check het dan, voordat je een contract tekent van een product dat ingewikkeld is. Pensioenproducten zijn niet heel eenvoudig te begrijpen. Het Verbond voor Verzekeraars heeft in januari jl. een persbericht uitgedaan dat de branche van zenden naar dialoog moet gaan. Dus dat wordt spannend…. :).

Met sparen per maand en volhouden (discipline) kom je een heel eind. Je kunt fiscaal vriendelijk geld sparen met banksparen of geld stoppen in een Pensioenfonds. De regels vanuit de Belastingdienst/het Ministerie van Financiën veranderen voortdurend vanwege de politiek. Je ziet nu wel meer mensen die beginnen met banksparen. Bijvoorbeeld Delta Lloyd meldt in het persbericht over 2013 dat ze 11% groei hebben gehad met banksparen.

Bedenk wel dat je niet al je geld vast moet zetten in pensioenproducten waar je gedurende je werkzame leven niet meer bij kan. Wees ook bewust dat niet iedere persoon 100 jaar wordt. Je kent vast wel iemand die ruim voor de nu verhoogde AOW leeftijd helaas is overleden.

Kortom: check wat je wilt en ja, het kost tegenwoordig geld. Maar krijg je een goed advies dan levert het op termijn wel geld op!

 

Wat kan een HR-afdeling doen voor de werknemers met pensioenvragen

 

Bewustmaking

Het belangrijkste is om constant en consequent medewerkers bewust te maken van het feit dat ze oog moeten houden op hun privé-financiën en de situatie na hun pensionering. Je moet eerlijk melden dat bijvoorbeeld een hoge franchise gevolgen heeft voor de opbouw van je pensioenbedrag, ook al geldt dat pas over meerdere jaren.

 

Pensioencommissie

Je kunt en mag als werkgever echter niet op de stoel van werknemers gaan zitten. Bij ADP hebben we als pensioencommissie en HR-afdeling besloten om een bijeenkomst te houden voor werknemers rond de 50 jaar. Deze mensen blijven in de meeste gevallen bij het bedrijf en kunnen dan nog beslissen om het pensioen bij te sturen of extra te gaan sparen.

Je kunt je medewerkers informeren door nieuwsberichten van pensioenfonds en overheid te melden op intranet of HR Portal. Een werkgever mag geen pensioenadvies geven, maar je mag er je mensen wel op wijzen wat de mogelijkheden en gevolgen zijn. Neem bijvoorbeeld bij een parttime-wijziging of onbetaald verlof in de correspondentie ook een stukje op over de pensioengevolgen. Iedere pensioenregeling is immers anders

 

Begrijpelijke taal

Een heel belangrijk punt om niet te vergeten: je bent als medewerker HR/ Payroll ook zelf deelnemer aan de pensioenregeling. Als jij het al niet begrijpt, waarom zouden al je collega's het dan wel begrijpen? Lang niet iedere collega werkt dagelijks met cijfers.

Samenvattend: een goed pensioen vraagt letterlijk en figuurlijk de nodige investeringen, ook van jou als werknemer!

 

Ik wens ieder een goede werkperiode toe en voor daarna vele jaren tijd om te genieten van een financieel zorgeloze pensioentijd.