Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

BLOGS

Helping ignite the power of your people.

verzuim

Blijvende aandacht voor verzuimbeleid

2/06/2014

 
 

Op HR-afdelingen lijkt de aandacht voor verzuim inmiddels ‘ingebakken'. Zowel registratie als opvolging worden professioneel aangepakt; preventie speelt onverminderd een belangrijke rol. Dat blijkt uit de antwoorden op de open vragen die deelnemers aan de HR Challenge weer met veel enthousiasme invulden.

 

Geen groot onderzoek of representatieve steekproef, wel een interessant beeld van wat HR-professionals bezighoudt. Een greep uit de reacties:

 

Uitbesteden

Salarisadministratie wordt veruit het meest genoemd als uitbesteed HR-proces. Daarna volgen ziekteverzuim en recruitment. Opvallend is dat de salarisadministratie vaak genoemd wordt als het enige onderdeel waarvoor men voor uitbesteding kiest.

 

Generalist of specialist

Deelnemers aan de HR Challenge zien zich in meerderheid als generalisten in het vak. Een enkeling houdt zich als specialist uitsluitend bezig met de salarissen, arbeidsvoorwaarden of met recruitment.

Generalist zijn lijkt een bewuste keuze: "Ik kan beide zijn, maar het liefst een generalist. Dat biedt meer uitdaging en je ziet wat een organisatie of individuen in beweging zet."

 

Welke HR-processen lopen bij uw organisatie nog niet optimaal? Pakt u dit binnenkort op?

De antwoorden op deze vraag leveren een staalkaart van HR-vraagstukken op. Bij een aantal organisaties wordt de gesprekkencyclus rond functioneren en beoordelen voor verbetering vatbaar genoemd.

Talentmanagement is ook een proces dat regelmatig hapert, net als competentiemanagement. Opvallend: slechts één respondent meldt dat het proces rond ziekteverzuim niet optimaal marcheert.

 

Welke HR-processen heeft u onlangs nog geoptimaliseerd?

Op alle fronten wordt gewerkt. Veel aandacht voor opleiding en (professionele) ontwikkeling maar ook aan het verzuimproces wordt door veel bedrijven ver- en getimmerd. "Ons personeel is succesfactor in de verandering van onze organisatie in een regie- naar een projectorgansatie. Als leidraad gebruiken we het model van Knoster." Maar ook: "Beoordelingen in combinatie met opleidingen. Gezondere werkomgeving creëren voor medewerkers zowel op beweging ( sport), voeding als op veiligheid op de werkvloer."