BLOGS

Helping ignite the power of your people.

email

Verbod op mailen na werktijd? Slecht idee!

Voor zover ik weet komt het in Nederland nog niet voor: bedrijven die hun medewerkers verbieden om na werktijd hun mail te checken. In andere Europese landen als Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk maar ook in de USA gebeurt dit wel.. en steeds vaker.

Lees bijvoorbeeld het artikel op Yahoo.com of P&O Actueel. Bedrijven denken dat hun mensen vatbaar zijn voor een burn out omdat ze het gevoel hebben 24 uur bereikbaar én dus aanspreekbaar te moeten zijn.

Geen druk

Zelf kijk ik ook vaak in de loop van de avond nog even naar mijn werkmail. Dat ervaar ik niet als druk, integendeel. Meer als bevestiging of als mogelijkheid om de volgende ochtend direct actie te kunnen ondernemen mocht dat nodig zijn. Dat geeft me - bijvoorbeeld - ook de mogelijkheid om 's morgens met een gerust hart aan te schuiven bij een vergadering.

Of om eerst te gaan sporten, een kind naar school te brengen of zonder stress in de file te staan… Niet iedereen denkt er zo over. "Omdat jij regelmatig 's avonds mailtjes beantwoordt, verwacht men dit ook van mij en dat lukt me echt niet", voegde een collega me laatst toe. "Ik doe niets fout maar heb toch het gevoel dat ik te kort schiet."

Help, ik schiet te kort!

Te kort schieten. En vooral: het gevoel hebben dat je te kort schiet. Dat laatste is volgens deskundigen de voedingsbodem voor de zo veelbesproken burn out. Hebben ze dan toch gelijk, de bazen die hun mensen verbieden om buiten werktijd hun mail te checken?

Nou vind ik verbieden nooit een goed idee. Ook is zo'n maatregel natuurlijk veel te algemeen. De één heeft de mogelijkheid om te schuiven met werktijden en maakt daarvan dankbaar gebruik. Een mailtje 's avonds? Geen probleem. De ander heeft een functie met strikte werktijden waarvan niet vanaf geweken mag worden. Werk buiten de afgesproken tijden is overwerk en zal zonder de gebruikelijke (beloonde) piketdiensten ook zoals zodanig gezien worden. Een verbod is dus niet aan de orde.

Doe eerst iets aan onderbezetting

Waar dan misschien wel? Waar ambitieuze jonge carrièremakers niet van ophouden weten en geen mailtje onbeantwoord durven laten? Of bij organisaties waar de werkdruk door onderbezetting zo hoog is geworden dat medewerkers er nooit in slagen om hun mailbox binnen normale werktijden afgewerkt te krijgen?

In het laatste geval kan een - dringend - advies om thuis de mail de mail te laten zinvol zijn. In ieder geval totdat aan de situatie van onderbezetting een einde is gekomen. Want dit kan voorkomen dat mensen heel hard werken, toch hun werk niet afkrijgen en vervolgens kampen met het gevoel te kort te schieten. Dan komt die gevreesde burn out al snel dichtbij. Een oplossing is zo'n ‘verbod' dan natuurlijk niet. Eerst zal het tekort aan arbeidscapaciteit opgelost moeten worden.

Slecht idee

Tenslotte de ambitieuze carrièremakers die niet van ophouden weten.. Ze gaan voor de baan én laten dat graag zien, binnen en buiten werktijd. Lopen ze daarbij tegen grenzen aan, dan moet dat binnen het bedrijf aanleiding zijn tot een goed gesprek.

Maar een verbod? Nee, dat blijft een slecht idee. Wat zeg jij?

Tags:emailwerkwerkgevermedewerkerswerktijd