Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

BLOGS

Helping ignite the power of your people.

e-cf

e-CF, oplossing of nieuw doolhof?

29/11/2013

 
 

Crisis of niet, bij IT-vacatures blijft het moeilijk om de juiste man/vrouw te vinden. Gaat het e-Competence Framework (e-CF)  ons daarbij helpen of worden we opgezadeld met een correct maar complex model?

 

Kloof

Het feit dat het moeilijk is om de juiste IT-er voor de juiste plaats te vinden is niet alleen een kwestie van schaarste. Deze uitdaging wordt ook veroorzaakt door de kloof die er bestaat tussen onderwijs en vraag van de markt.

En heb je eenmaal een goede kracht binnen, dan is het zaak om hem of haar inzetbaar te houden. In een werkveld dat voortdurend aandacht voor nieuwe ontwikkelingen vraagt, is dat immers een vereiste. Opleidingen genoeg, maar wat is de juiste voor jouw mensen?

 

e-Competence Framework

21 Nederlandse organisaties pakken de situatie aan. Ze hebben recent via een convenant afspraken gemaakt over het gebruik van een (bestaand) referentiemodel voor ICT-competenties.

Dit Europese e-Competence Framework (e-CF) bestaat uit 36 competenties op vijf niveaus, verdeeld over vijf competentiegebieden: plannen – bouwen – uitvoeren – mogelijk maken – sturen. Volgens de organisaties die het convenant ondertekenden worden daardoor competenties van ICT-professionals vergelijkbaar. Voor werkgevers moet het dan makkelijker worden om het juiste personeel aan te trekken. Ook opleidingsinstituten zouden hun onderwijs beter kunnen afstemmen op behoeften van de markt . Werknemers kunnen op hun beurt makkelijker hun kennis en kunde ‘verkopen'.

 

180 varianten!

Duidelijk is dat er veel aandacht aan het model besteed is en dat het goed in elkaar zit. Maar vanuit de praktijk zijn er ook kritische reacties:

"Fantastisch. Nog een competentiemodel erbij met 36 competenties op 5 verschillende niveaus! Niet dat in het sturen van je Human Capital je zonder het bepalen van competenties kan. Zeker niet. Maar zit de wereld (lees een manager) dan echt te wachten op een model van 36 competenties met 5 niveaus, zeg maar snel gerekend, 180 varianten?"

 

Niet bepaald lean

En ja, het feit dat de competenties omschreven zijn, sluit discussies bepaald niet uit. We kennen immers allemaal de verhalen van managers en HR-afdelingen die vastlopen in discussies. Op welk niveau van de 6 opereert de medewerker? Beschikt zij wel over vaardigheid 22 en moet dat in die functie?

Zeker is dat de complexiteit van dit Framework tegenstrijdig lijkt met de trend waarin de meeste bedrijven op zoek gaan naar het elimineren van verspilling in processen: lean werken. Positief is dat we nu kennelijk weten welke competenties onze ICT-medewerkers nodig hebben en dat dit nu geformaliseerd is.

 

Betere invulling?

Of en hoe een vrij complex Framework zal bijdragen aan een betere invulling van vacatures moet de tijd leren. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de reactie van gebruikers!