arbeidskorting

Bereken de arbeidskorting

 

Bespaar uw medewerkers vervelende verrassingen

Heeft u medewerkers in dienst die rond de € 40.000 verdienen? Maak dan gebruik van onze handige tool en bereken het juiste bedrag aan arbeidskorting.

 

Bonussen

Vooral medewerkers met bonussen e.d. kunt u dan vast informeren over de gevolgen bij de aangifte en aanslag Inkomstenbelasting 2013. Door de Wet Uniformering Loonbegrip kan er in 2013 namelijk sprake zijn van een fikse achteruitgang in het recht op arbeidskorting. De tool is een handig hulpmiddel om voor uw medewerkers de gevolgen te berekenen en hen vooraf te informeren. Uit een poll onder onze klanten in september blijkt dat daaraan veel behoefte is.

Veel werkgevers (ruim 60 procent) hebben namelijk wel gehoord van inkomensachteruitgang door terugval in arbeidskorting, maar hebben geen idee hoe het werkelijk zit. Een meerderheid wil zich vanzelfsprekend ook voorbereiden op vragen van medewerkers. De tool helpt daarbij.

 

Terugval arbeidskorting - Wie?

De hoogte van de arbeidskorting wordt bepaald door de hoogte van het inkomen uit arbeid. De korting kan oplopen tot € 1723 bij een jaarinkomen tot maximaal € 40.248 in 2013. Boven deze grens wordt de arbeidskorting afgebouwd. Dit wordt de terugval arbeidskorting genoemd.

De korting wordt automatisch verrekend via het reguliere salaris.

Echter, bij toepassing van de tabel bijzondere beloningen wordt geen rekening gehouden met heffingskortingen. Dus ook niet met het gegeven dat de arbeidskorting lager zou moeten zijn dan is berekend bij het normale salaris.

Wanneer medewerkers door bonussen, 13e maand, overwerk of andere beloningen die tegen de tabel bijzondere beloningen worden belast, in 2013 uiteindelijk meer dan € 40.248 hebben verdiend wordt het verschil in arbeidskorting via de inkomstenbelasting verrekend.

Zij krijgen bij hun aangifte inkomstenbelasting 2013 te maken met een melding dat er te veel arbeidskorting is verrekend, waardoor een bedrag moet worden terugbetaald of een lagere teruggaaf volgt.

Dit is natuurlijk vervelend voor de medewerker, maar dit is in het systeem van heffen verwerkt en kan en mag niet in het salarispakket worden aangepast.

 

Terugval arbeidskorting - Waarom?

Sinds 2009 is de arbeidskorting inkomensafhankelijk gemaakt. Deze inkomensafhankelijkheid kan ertoe leiden dat uw medewerker in zijn/haar aangifte inkomstenbelasting een melding krijgt dat er bij het salaris te veel arbeidskorting is verrekend. Dit komt niet door een verkeerde werking van het salarispakket of een foutieve invoer aan uw kant, maar wordt veroorzaakt door het systeem van heffen.

Ook in 2013 is de arbeidskorting inkomensafhankelijk, en werkt het systeem van heffen op precies dezelfde manier. Alleen is de afbouw in de arbeidskorting gebruikt als één van de instrumenten om er voor te zorgen dat het uiteindelijke effect van de Wet uniformering loonbegrip op het nettoloon zo veel als mogelijk budgetneutraal blijft. Hierdoor kan de achteruitgang in 2013 in het recht op arbeidskorting voor uw medewerker(s) flink veel groter zijn.