Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

loonoffer

Loonoffer voor baanbehoud?

 

Een hele dag was het groot nieuws: het feit dat bedrijven steeds vaker aan hun medewerkers vragen om salaris in te leveren. Dat bleek uit het onderzoek onder HR-professionals HR Trends. Begin dit jaar liet Cap Gemini Consulting weten dat men de beloning van dure, meestal oudere, consultants wilde terugbrengen.

 

Die zouden in de huidige markt hun geld niet meer opbrengen. Een mooie zomer later blijkt de vraag om een loonoffer voor baanbehoud niet meer uitzonderlijk. Bij het zieltogende Holland Casino wordt zelfs een korting van 20 procent voorgesteld. Wat vindt de HR-professional daarvan en hoe is het met zijn/haar eigen opofferingsgezindheid?

 

Oudere is kostenpost

Salaris inleveren omdat je marktwaarde is afgenomen, het blijft een heikel punt. Een aardig overzicht van de discussie staat op de site van NRC.

Hier ging het allemaal over het - eventuele - loonoffer van de te dure en vaak wat oudere consultant. Zijn uurprijs is te hoog en daardoor zit hij niet bij de klant maar op de bank. Hij draagt niet bij aan de omzet maar is uitsluitend kostenpost. Maar is dat als werknemer zijn verantwoordelijkheid en moet hij daarom salaris inleveren? De verontwaardigde reacties waren niet van de lucht. De ZZP-ers in mijn vriendenkring vonden het echter niet meer dan logisch. Moesten zij door de crisis immers niet al veel eerder een stapje terugdoen en hun tarieven verlagen om nog opdrachten te krijgen?

 

Stapje terug

Bij doorstarts van failliete bedrijven krijgen ‘oude' werknemers vaak een lager salaris in ruil voor hun werkgelegenheid aangeboden. De meesten gaan er mee akkoord en zien dit als een logische keuze. Ze betalen op die manier direct mee aan hun eigen werkgelegenheid. Inmiddels weten we, door HR Trends 2013-2014, dat bedrijven ook een beroep doen op hun mensen voordat er echt sprake is van een faillissement. De loonkosten zijn simpelweg te hoog om het bedrijf rendabel te laten draaien.

Het personeel wordt vervolgens gevraagd een stapje terug te doen. Maar waarom hoorde je daar toch zo weinig van? Arbeidsmarktdeskundige Ton Wilthagen Trouw: "De FNV kan wel roepen dat het schandalig is, maar zo'n werknemer denkt: allemaal leuk en aardig maar jij hebt zo nog een baan en ik niet. Wil je 5 procent inleveren of afglijden naar de uitgeklede WW van Asscher? Die keuze is niet moeilijk te maken."

 

Loonoffer voor werkgelegenheid

De HR-professional blijft wat onzichtbaar in deze discussie. Toch hebben we wel een beeld van de verschillende meningen. Deelnemers aan de ADP HR Challenge reageerden vaak voorzichtig positief op de vraag: ‘Door de aanhoudende crisis vragen werkgevers steeds vaker loonoffers van hun medewerkers in ruil voor werkgelegenheid. Vindt u dit een goed middel?

"Ik vind dit een goede maatregel. Het is van belang om samen de crisis te overwinnen. Door samen een loonoffer te doen redden we ook samen banen van medewerkers. "

"Ja mits dit wordt hersteld zodra de bedrijfsomstandigheden het toelaten en er geen misbruik van de vraag wordt gemaakt door werkgever"

"Dit kan een goed middel zijn mits de offers naar rato worden gevraagd dus afhankelijk van loon en aanstellingsomvang en in die zin ook gelden voor de hogere en hoogste functie. "

"Op zich wel. Zolang dit voor iedereen geldt en het een tijdelijke maatregel is."

Er waren natuurlijk ook negatieve reacties:

"Absoluut niet. Loon is een onderdeel van de arbeidsovereenkomst en daarover valt niet te onderhandelen."

"Nee. Waar ligt de grens? "

"Personeel maakt 70% uit van de kostenpost van de organisatie dus wat dat betreft is het uit werkgevers oogpunt begrijpelijk. "

 

En jij?

Gezien de uitgebreide reacties op deze vraag houdt het onderwerp de HR-professional behoorlijk bezig. Dat ook de eigen werkgelegenheid behoorlijk onder druk staat  zal hierbij zeker een rol spelen. Dat leidt onvermijdelijk tot de vraag aan de HR-professional:

Ben jij op dit moment bereid om ZELF salaris in te leveren en welke voorwaarden zou je daaraan stellen?

Ik ben benieuwd naar jullie reacties!